آیا تفاوت قد در ازدواج مهم است ؟

آیا تفاوت قد در ازدواج مهم است ؟ مهم بودن قد در ازدواج هنگامی که قد کوتاه تر می باشد مرد مجبور می شود به دلیل اینکه صحبت را به خوبی بشنود. یا به طور دقیق با او صمیمی شود ، قد خود را بشکند تا هم اندازه شود. و این در سلامت روابط زناشویی دارای … ادامه خواندن آیا تفاوت قد در ازدواج مهم است ؟