ازدواج با دختر بزرگتر از خود

آمارهای ازدواج در طی سال های اخیر این می باشد که قسمتی از فرهنگ ازدواج در ایران دارای تحولاتی شده است . و برای بعضی از پسران جامعه این مسئله که حتماً باید چند سالی همسرشان از آنها کوچکتر باشد اهمیتی ندارد.  اسلام و ازدواج با دختر بزرگتر از خود در دنیای امروزی ازدواج هایی که … ادامه خواندن ازدواج با دختر بزرگتر از خود