خساست

خساست اشخاص و گدا دارای تشابه های یکسانی هستند.

گفت و گو کردن در رابطه با گدایان رسمی ساده تر به نظر می رسد.

به دلیل این که ظاهر و باطن آنها با یکدیگر تطابق دارد.

ولی در رابطه با اشخاص خسیس و بخیل به سادگی نمی باشد.

به دلیل اینکه ظاهر و باطن گاهی اوقات با یکدیگر تطابق ندارد.

و طیف آنها هم  نسبت به گدایان دارای گستردگی بیشتری می باشد.

 • از جمله امکان دارد اشخاص محترمی هم که در این زمینه به خصوص اندکی  برخوردارند.
 • و نمی‌توان آن را به بیرون از هنجار تلقی کرد و در طیف اشخاص خسیس قرار داد.

خساست

روانپزشکی افراد خسیس

اشخاص خسیس چه مشکل روانپزشکی امکان دارد دارا باشند؟

بیشتر آنان در طبقه بندی های تشخیص دادن در روانپزشکی .

جزو مبتلایان به اختلال شخصیت وسواسی-اجباری واقع می باشد.

 • درعین حال شخصی با شخصیت به هنجار امکان دارد.
 • بعضی از ویژگی‌های این نابسامانی شخصیتی مانند خساست را دارا باشد.
 • نکته پر اهمیت این می باشد که شخص می تواند .
 • مبتلا به نابسامانی شخصیتی وسواسی – اجباری باشد .

 شخصیت وسواسی – اجباری

بدون اینکه کمترین اثری از خسیس بودن و هدف صرفه‌جویی در او دیده شود.

این موضوع کاملاً پیچیده و دشوار می باشد.

به همین خاطر فقط از عهده روانپزشکی بر می آیند.

که بتواند به هنجار را  از نا به هنجار،مسئله های شخصیتی را از بیماریهایی وضعیتی.

و  بیماری‌های کارکردی را از بیماری‌های عضوی تمیز کنند.

مطالب و مقالات سایت “مشاوره ازدواج” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

مشکل روانی خساست 

 • روانشناسان خساست را یک مشکل روانی تلقی می‌کنند .
 • به دلیل اینکه اعتقاد دارند اشخاص مبتلا به این اختلال روحی روانی .
 • در تمام برخوردهای شان مبتلا به خساست می‌شوند.
 • حتی در ابراز کردن احساسات و همینطور نشان دادن.
 • محبت شان به همسر یا فرزند و همینطور اقوام نزدیک.

روانشناسی سخاوت 

از نظر علم روانشناسی “سخاوت روح” یکی از خصوصیات مثبت.

روحی -روانی و برخوردی می باشد.

که تقریبا تمام اشخاص با اندکی فرق در میزان آن موجود می باشد.

ولی در برخی از اشخاص این خصوصیات برخوردی .

که اجازه یا فرصت آشکار شدن و ظاهر شدن پیدا نمی‌کند.

و همین‌گونه ناتوانی آنها را به یک شخص خسیس تبدیل خواهد کرد.

برای دیدن مقاله های بیشتر در رابطه با این موضوع به مرکز مشاوره ازدواج رجوع کنید

امتیاز خساست
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
4 (1 رای)