خیانت یک نوع بیماری روانی است

خیانت یک نوع بیماری روانی است

خیانت یک نوع بیماری روانی استReviewed by Dr farhang on Oct 6Rating: 4.0خیانت یک نوع بیماری روانی استخیانت بحثی است که همواره زندگی زوجین را با تهدید جدی مواجه می کند.اما واقعاً چرا خیانت اتفاق می افتد؟! اصلا چرا باید یک همچین مسئله ای بلای جان بسیاری از زوجینی باشد که به تازگی زندگی خود را شدوع کرده و به زیر یک سقف می روند!

خیانت بحثی است که همواره زندگی زوجین را با تهدید جدی مواجه می کند.اما واقعاً چرا خیانت اتفاق می افتد؟! اصلا چرا باید یک همچین مسئله ای بلای جان بسیاری از زوجینی باشد که به تازگی زندگی خود را شدوع کرده و به زیر یک سقف می روند!

این معضل ریشه در شخصیت، رفتار و نوع تربیت فردی دارد که خیانت می کند. بسیاری از خانم ها و آقایان به دلیل کمبود شخصیت، کمبود محبت و همچنین اختلالات شخصیتی و روانی که دارند دست به خیانت زده و همسر خود را نادیده می گیرند! همسری که با هزار امید و آرزو و همچنین با اعتماد کامل در حال زندگی کردن است و خبر از بحرانی که در زندگی او پدید آمده است ندارد.

خیانت هم می تواند از طرف خانم اتفاق بیافتد و هم از طریق آقا.به نظر نگارنده این مقاله؛ حتی فکر دیگری را کردن نوعی خیانت است چه برسد به خود عمل خیانت! اما زمانی که با کسی عهد بسته ایم و او را به عنوان عشق زندگی خود انتخاب کرده ایم چرا باید خیانت کنیم! واقعا این انسانی است؟ پس وجدان و شرف چه می شود؟!

ذکر این نکته ضروری است که کسانی که خیانت می کنند می توانند به طور قطع به یقین منتظر خیانت همسر خودشان هم باشند. البته دلایلی نیز از طرف زوجین وجود دارد که عامل خیانت می باشد. کم توجهی، عدم رسیدگی به کارها و امور خانه و همچنین در دسترس نبودن مردان و مشکلاتی از این قبیل از جمله این عوامل میباشد.

در انتخاب خود برای همسر دقت کنیم و رفتارها و عادات آنان را جویا بشویم. سپس پای انتخاب خود ایستاده و برای رسیدن به خوشبختی تلاش کنیم. آن وقت طعم یک زندگی شیرین را خواهیم چشید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.