مشاوره در ازدواج

مشاوره در ازدواج اهمیت مشاوره ازدواج نهاد خانواده یکی از نهادهای پر اهمیت اجتماعی محسوب می‌شود که با ازدواج کردن شکل خواهد گرفت از آموزش و مشاوره در مرحله های قبل و بعد از ازدواج می‌توانند دارای تاثیر و مفید واقع شود. آموزش در مرحله های متفاوت ازدواج می‌توانند از آمار ازدواج های ناموفق را … ادامه خواندن مشاوره در ازدواج