هدف مشاوره قبل از ازدواج

هدف مشاوره قبل از ازدواج:هدف از مشاوره قبل از ازدواج در واقع این می باشد .

که این شخص اول به خودش و بعد به طرف مقابل خود بشناسانیم.

شخصی که ابراز پایینی نسبت به هیجان دارد .

و  ابراز کردن احساسات کنترل نشده ای را در خود دارد.

در خانواده و  در ارتباط با خود دارای مشکلات فراوانی می باشد.

هدف مشاوره قبل از ازدواج

هدف مرکز مشاوره ازدواج

 • مرکز مشاوره ازدواج به اشخاص این هشدار را می‌دهند .
 • که اگر با این موقعیت وارد یک ارتباط شوند .
 • به صورت قطعی دو ماه دیگر دوباره این اشخاص به مشاوره رجوع کرده است.
 • و دارای استرس های فراوان خواهند شد.

 

روش کار  مشاوره قبل از ازدواج

 • مشاوره تست هایی را در اختیار زوجین قرار می‌دهد.
 • تا فرصتی برای شناخته شدن در دو طرف ایجاد شود .
 • بعد راه حل هایی برای اصلاح شدن ویژگی های شخصی به فرد ارائه خواهد شد.
 • و این توانایی‌ها در جلسه های آموزشی ارائه می گردد.
 • و در شخص انگیزه ای را به وجود می آورد .
 • که بخواهد خود و همینطور رابطه را به اصلاح کردن بپردازد .
 • تا بتواند کنترل هیجان خود را کسب کند. 

اینکه به چه صورت خودآگاهی هیجانی را دارا باشیم به شخص  یاری می دهد .

تا بتواند در شرایط های مشکل  بدون این که قصد توهین کردن یا سوء تفاهم .

و همینطور جسارتی برای شخص مقابل به وجود آورد حرفش را بازگو کند.

هدف مشاوره قبل از ازدواج1

ویژگی جلسات مشاوره قبل از ازدواج

طرفین با گذراندن جلسه‌های معالجه و مشاوره وارد گفت و گو های جدی با یکدیگر خواهند شد.

و فقط از شخص می‌خواهیم که  خارج از جلسه مشاره در رابطه با مسئله و موضوع گفت و گویی نداشته باشد .

تا هنگامی که آنها توانایی های ضروری را  کسب کنند.

همچنین تکلیف هایی را در مشاوره در اختیار زوجین قرار می دهند .

تا بتوانند آنها را در منزل انجام دهند و این تکلیف موجب می‌شود.

تا  زوجین بتوانند نقاط ضعف و همینطور قوت خود را به دست آورند.

 

امتیاز هدف مشاوره قبل از ازدواج
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
5 (1 رای)