نوشته‌ها

در مقابل میل جنسی خود خویشتن دار باشیم

در مقابل میل جنسی خود خویشتن دار باشیم

/
میل جنسی موهبت الهی بوده که خداوند آن را برای گرم شدن زندگی در…