آیا از درونگرایی خسته شدید؟

آیا از درونگرایی خسته شدید؟این گونه عنوان شده است که برون گرایی یا درون گرایی بیشتر از این که یک ویژگی اکتسابی باشند .

یک ویژگی ذاتی هستند و از همان بدو تولد با آدمی همراه هستند.

این گفته اغراق آمیز به نظر می رسد.

آیا از درونگرایی خسته شدید؟

حتی درون گراترین افراد نیز می توانند برخی از ویژگی های برون گرایی را که به بهبود زندگی و روابط اجتماعی آن ها کمک می کند یاد بگیرند.

این کار نیاز به تغییر شخصیت فرد ندارد بلکه از طریق آموزش، مهارت های برون گرایی به فرد آموزش داده می شود.

مردم پیوسته به دنبال یافتن پاسخ خود و مواجهه به مسائل مختلف هستند.

این مشغولیت ذهنی دائمی سبب می شود که انسان احساس افسردگی کند.

این امر سبب بروز نارضایتی در فرد می شود.

از این رو فرد در جهت التیام این درد و درمان آن به سمت دنیای بیرون می رود که احساس شادی و نشاط را به زندگی خود بازگرداند.

تحقیقات روان شناسان نیز بر صحت و اثر بخشی این امر تاکید داشته است.

آیا از درونگرایی خسته شدید؟

ارزیابی درون گرایی و برون گرایی

 • از نظر دکتر کرزناریک، واژه برون نگری اساسا در مقابل درون نگری مطرح شده است .
 • و پایه و اساس آن هم احساس و هم دل بودن با دیگران است.
 • در فرایند هم دلی شخص از موضع شناختی درون وجود خود بیرون می آید.
 • و به این سوال پاسخ می دهد که از دیدگاه دیگران چطور دیده می شود.
 • این امر سبب می شود که نگاه بهتر و درست تری نسبت به خود داشته باشد
 • و به ارزیابی شخصیت خود بپردازد.

این ارزیابی سبب می شود که به آسیب شناسی روابط خود بپردازد .

و سبک زندگی خود را در جهت مثبت تغییر دهد.

همدلی در دیدگاه کرزناریک محور اصلی برون گرایی مطرح شده است.

و به این معنی است که شخص احساسات دیگران را بشنود.

و بدون سعی کردن در جهت تغییر این احساسات در پذیرش آنها بکوشد.

اهمیت همدلی با دیگران 

 • برای این که بتوانیم با دیگران همدلی داشته باشیم بایست ابتدا احساسات خود را رمز گشایی کنیم.
 • و به این مساله واقف شویم که تا زمانی که درک درستی از احساسات خود نداشته باشیم.
 • نمی توانیم احساسات دیگران را نیز درک کنیم.

در فرایند هم دلی انسان از شخصی متوقع که انتظار درک شدن از سوی دیگران را دارد .

به انسانی بخشنده تبدیل می شود و ظرفیت های وجودی او گسترش می یابد.

این افزایش ظرفیت سبب کاسته شدن از میزان افسردگی و اضطراب شخص در مراحل زندگی خواهد شد.

و به همین خاطر گذر از بحران افسردگی بسیار مهم می باشد.

در فرایند برون گرا شدن شخص می آموزد که تمرکز خود را بر رفتارهای خود بگذارد و نه بر اندیشه های درونی خود.

خودسازی و تعالی روح

برای این که بتوانید احساس همدلی را تجربه کنید شاید مجبور باشید.

با افراد متفاوتی وقت بگذرانید تا بتوانید زندگی را از دیدگاه آنان نظاره کنید و موقتا خود را به جای آن ها فرض کنید.

این تجربه می تواند سخت و در جهت خلاف میل شما باشد .

ولی موجبات تعالی یافتن روح شما را فراهم می آورد و گامی بزرگ در جهت خودسازی است.

گاهی صحبت با یک غریبه به دلیل این که بسیاری از پرده پوشی های معمول در ارتباط با آشنایان .

در این گونه ارتباط ها منتفی می شود به طور خارق العاده ای می تواند به تخلیه روانی شما کمک کند.

برای برقراری ارتباطاتی از این دست بهتر است ابتدا با سوالاتی در باب نوع نگرش شخص روبرو به زندگی شروع کنید.

و در ادامه افکارتان را به تدریج بیان کنید.

همدلی با دیگران

در زمینه همدلی با دیگران به این نکته توجه داشته باشید که لزوما همدلی بر اساس صحبت بنا نشده است.

بلکه تمامی رفتارهای انسانی می تواند در قالب همدلی شکل بگیرد.

 • بسیاری از اضطرابات زندگی ما به خاطر برداشت نادرست ما از قصد دیگران از رفتارهای روزمره آن هاست.
 • بنابراین ضرورت دارد گاهی از قالب های فکری خود جدا شویم و خود را به جای دیگران بگذاریم.
 • تا بتوانیم معنای صحیح رفتارهای دیگران را دریابیم.

مطالعه کتاب های کلاسیک به دلیل این که تجربیات و خاطرات مشترک بسیاری را برای اغلب افراد یک جامعه فراهم می کند .

می تواند بسترساز نزدیکی احساسات و نگرش های بین فردی شود و موجب تحریک و تشدید حس همدلی در بین خوانندگان آن کتاب شود.

خواندن کتاب یکی از روش های نزدیک کردن و تعالی احساسات مشترک بین انسان هاست.

شماره های تماس 01

یادگیری مهارتهای برون گرایی

 • برای شروع یادگیری مهارتهای برون گرایی بهتر است.
 • ابتدا با جمعی از افرادی که ترجیح بیشتری برای وقت گذرانی با آنها دارید حاضر شوید .
 • و به فعالیت های جمعی مورد علاقه خود بپردازید.
 • در ابتدا ممکن است احساس کنید که فشار زیادی بر شما وارد شده است.

باید به این خود آگاهی برسید که این فشار ناشی از ویژگی شخصیتی شما نیست.

بلکه به این دلیل است که تجربه فعالیت هایی از این دست را نداشته اید و باید بر آن غلبه کنید.

بهتر است برای شروع به تشخیص فعالیت های مورد علاقه خود بپردازید.

و با افرادی ارتباط برقرار کنید که علایق مشترکی با شما دارند.

معمولا در مرحله تشخیص علایق نیز مقداری از این شاخه به آن شاخه پریدن به چشم می خورد که موضوع عجیبی نیست.

نا امید نشوید و به شناخت علایق خود بپردازید.

درونگرایی و ترس

نکته دیگر این است که به دیگران اعتماد کنید و ترس خود را کنار بگذارید.

حریم های خصوصی خود را محدودتر کنید و جز در مواردی که واقعا شخصی و خصوصی به حساب می آیند.

سعی کنید در سایر زمینه به بحث و تبادل نظر بپردازید.

از شنونده و تماشاگر بودن محض دست بکشید و سعی کنید نقش فعالی در ارتباطات خود به عهده بگیرد.

به خود این جرات را بدهید که نظرات خود در باب مسائل مختلف را به اشتراک بگذارید.

و توانمندی ها و نقاط قوت و ضعف خود را به  طور توامان در معرض چالش قرار دهید.

 

 

منبع : com.مشاوره-آنلاین