آیا تفاوت قد در ازدواج مهم است ؟

آیا تفاوت قد در ازدواج مهم است ؟ هنگامی که قد کوتاه تر می باشد مرد مجبور می شود . به دلیل اینکه صحبت را به خوبی بشنود. یا به طور دقیق با او صمیمی شود ، قد خود را بشکند تا هم اندازه شود. و این در سلامت مسایل زناشویی دارای تاثیر می باشد. اهمیت … ادامه خواندن آیا تفاوت قد در ازدواج مهم است ؟