ازدواج از سر دلسوزی

ارتباط و دوستی هایی که در خیابان صورت می‌گیرد .

می‌تواند دارای دردسر باشد.

مضرات ازدواج با دلسوزی

احساسات تا اندازه می‌توانند افزایش پیدا کنند.

که دیگر به صورت حکمران درآمده است.

و عقل را در انتخاب کردن و سنجیدن دخالت نمی دهد.

و کاملا به صورت احساساتی رفتار می‌شود.

 • به همین خاطره عیب ها و مشکل های بزرگ شخص مقابل خود را نادیده خواهد گرفت .
 • و به ازدواج کردن می پردازند و بعد از مدتی مشکلات تا حدودی پیش خواهد رفت.
 • و اختلاف ها تا حدی که طلاق را راهکار خود تلقی خواهند کرد.

ازدواج از سر دلسوزی

یک ازدواج بد 

 • ازدواج کردن از سر دلسوزی به معنی نادیده گرفتن بعضی از مشکلات است.
 • و عیب های شخصی مقابل می باشد.

که این ها می تواند از عومال متفاوتی مانند:

 • برخورد و گذشته ی خود شخص.
 • خانواده و شرایط اجتماعی.
 • بیماری و مشکلاتی از این قبیل باشد.

ما بیان نمی‌کنیم که اینگونه اشخاص نباید هیچ وقت به ازدواج کردن بپردازند.

ولی می توانند فردی را مثل خود و از طبقه خود به انتخاب کردن بپردازند.

و با شباهت هایی که با یکدیگر دارند به خوشبختی برسند.

مطالب و مقالات سایت “مشاوره ازدواج” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

ازدواج کردن از سر دلسوزی

ولی نکته قابل اهمیت این باشد که:

اگر شخصی به اینگونه ازدواج یعنی ازدواج کردن از سر دلسوزی بپردازد.

دیگر نباید در آینده به غر زدن برسد .

و  مشکلات شخص مقابل  را به روی او آورد .

به دلیل اینکه این گونه انتخاب کردن توسط خود شخص بوده است.

و با علم این مسئله قدم برداشته است .

 • پس  پیشنهاد ما این می باشد که:
 • از این قبیل ازدواج ها مخصوصا ازدواج کردن از روی احساسات دوری کنید.
 • و تلاش کنید همواره به صورت عاقلانه به مسئله فکر کنید.
 • و بعد به انتخاب کردن دست بزنید.

ازدواج از سر دلسوزی1

نقش دلسوزی کردن برای دیگران 

 • دلسوزی کردن به اطرافیان و دارا بودن محبت.
 • به اشخاص متفاوت یک امر پسندیده می‌باشد.
 • ولی اینکه بخواهیم با برانگیخته کردن اینگونه احساسات.
 • در اطرافیان به هدف های خود برسید .

 • و از آنها به سوء استفاده کنیم کار پسندیده ای نمی باشد .
 • به دلیل اینکه افرادی که این کار را عمداً انجام می‌دهند .
 • مشخص نمی باشد که در آینده روزی این کار را در مسئله های دیگر.
 • و در قبال اشخاص دیگر انجام دهند.
 • پس سعی کنید بهترین  شیوه انتخاب را با عقل و بعد از آن مشورت کردن.
 • در همه زمینه‌ها با یک شخص عاقل انجام دهید.

در رابطه با این موضوع می توانید در سایت ازدواج مقاله های بیشتر را مطالعه کنید

منبع:سامانه پرسش و پاسخ مشاور