ازدواج با افراد سطح پایین تر!!!

 در تصمیم گیری برای ازدواج بسیار مهم است که زن و مرد در شرایط هم سطح فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و تحصیلی باشند.

زمانی که زوجین دارای یک طبقه ی اجتماعی باشند بهتر با یکدیگر کنار آمده و راحت تر حرف یکدیگر را می فهمند.

این نکته بسیار مهم است که در امر ازدواج در کنارتوجه به  تناسب دو فرد، به تناسب خانوادگی نیزاهمیت داده شود، چون ازدواج فقط پیوند دو فرد نیست بلکه ازدواج سبب ارتباطات خانوادگی جدیدی می شود که این ارتباطات خانوادگی نیاز به تناسب دارد.

تفاوت موجود بین طرفین منجربه تعارض ها و اختلاف نظرهای زیادی می شود که قدرت سازگاری زوجین و خانواده ها را پایین می آورد.

ازدواج با افراد سطح پایین تر

از جمله ی این تفاوت های مهم می تواند تفاوت در سطح مالی، اجتماعی فرهنگی و تحصیلی باشد.

اختلاف طبقاتی در سطح مالی

پول و وضعیت مالی افراد در ازدواج بسیار مهم است.

تفاوت در اقتصاد خانواده در نوع نگرش، رفتار و چگونگی عملکرد افراد تاثیربسزایی دارد.

اگر دختر خانومی که از نظر اقتصادی و مالی بسیار موقیعت خوبی داشته باشد و در زمان مجردی تفریحات مختلف را تجربه کرده باشد و خرج های مختلفی داشته باشد، تصمیم بگیرد با فردی ازدواج کند از نظر موقیعت مالی ضعیف یا متوسط است، بسیار احتمال دارد که با همسرش در آینده با چالش ها و مشکلات زیادی روبرو شود.

بدلیل اینکه مردی که از نظر اقتصادی ضعیف یا متوسط باشد قطعا نمی تواند امکاناتی را که دختر در زمان مجردی و خانه پدری اش داشته است را برای همسرش محیا کند به همین دلیل ممکن است دختر، نتواند این شرایط را تحمل کند و هیچ درکی از بی پولی نداشته باشد.

حتی ممکن است پسر را خسیس خطاب کند و همچنین مرد، همسرش را ولخرج خطاب کند که همین امر باعث بروز اختلافات بسیاری می شود.

همچنین اگر پسری با وضعت مالی بسیار خوب با یک دختر از خانواده ی ضعیف یا سطح پایین ازدواج کند، نیز امکان رویارویی با چالش های زیادی وجود دارد.

مثلا دختر ممکن است به دلیل جبران کمبودهای مالی قبل از ازدواج دست به ولخرجی های بسیار بزند و یا به دلیل سبک زندگی متفاوت و شیوه ی تربیتی در خانواده ی کم درآمد خساست به خرج دهد.

به طور کلی ازدواج دو فرد که از نظر اقتصادی بسیار با یکدیگر فاصله دارند می تواند مشکل ساز باشد و ممکن است فردی که از نظر اقتصادی جایاه بالاتری دارد به مرور به همسرش یک دید از بالا به پایین داشته باشد و به همین دلیل سبب ایجاد احساس حقارت در همسرش شود.

اختلاف فرهنگی

آنچه بیش از تفاوت سطح اقتصادی، ازدواج موفق را تهدید می کند تفاوت سطح فرهنگی است.

فرهنگ مقوله ای است که سبک زندگی افراد را تعیین می کند. از طرف دیگر، فرهنگ به صورت تعیین بایدها و نبایدهایی در رفتار ما نقش بسیار زیادی دارد و تفاوت های فرهنگی باعث بروز شکاف های بسیار زیادی در رابطه ی دو فرد می شود

معمولا افرادی که از نظر اقتصادی شرایط متفاوتی دارند، اوضاع فرهنگی آنها نیز مشابه یکدیگر نیست و این عدم تشابه فرهنگی مشکلات و معضلات زیادی را برای زن و مرد ایجاد می کند.

توجه به جایگاه اجتماعی و فرهنگی طرف مقابل، یک ویژگی بسیار مهم برای داشتن یک ازدواج موفق است.

تفاوت بیش از اندازه بین طبقات اجتماعی و فرهنکی خانواده ها منجر به بروز مشکل زیادی می شود.