ازدواج با بزرگتر از خود

ازدواج با بزرگتر از خود:فاصله سنی زن و شوهر را می‌توان ۲ تا ۴ سال  دانست. که در بعضی از منابع دو تا ۷ سال هم در نظر گرفته شده است. اختلاف سن در ازدواج  البته این به این معنا نمی باشد که اگر یکی دو سال این سن ها ها بیشتر  باشد یا کم … ادامه خواندن ازدواج با بزرگتر از خود