ازدواج با دختر بزرگتر از خود

ازدواج با دختر بزرگتر از خود: آمارهای ازدواج در طی سال های اخیر این می باشد.

که قسمتی از فرهنگ ازدواج در ایران دارای تحولاتی شده است .

و برای بعضی از پسران جامعه این مسئله که حتماً باید چند سالی.

همسرشان از آنها کوچکتر باشد اهمیتی ندارد.

ازدواج با دختر بزرگتر از خود

 اسلام و ازدواج با دختر بزرگتر از خود

در دنیای امروزی ازدواج هایی که خانوم بزرگتر باشد بسیار افزایش پیدا کرده است.

معمولاً مردها از اقدام کردن به چنین ازدواج‌هایی انگیزه هایی دارند که شامل:

 • دارا بودن پشتوانه قدرتمند در تمام مسائل تا بتوانند  روی عقیده و نظر او حساب باز کنند.
 • و از تجربه هایش استفاده کنند.
 • گاهی اوقات انگیزه دریافت کردن محبت مادرانه هم  مردان را جذب زنان خواهد کرد .
 • که فاصله سنی آنها بیشتر از خودشان می باشد.

به صورت کلی اشخاصی که به  ازدواج کردن با زن بزرگتر از خود اقدام می‌کنند .

مطالب و مقالات سایت “مشاوره ازدواج” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

علت ازدواج با دختر بزرگتر ازخود

به سه گروه تقسیم می شوند.

دسته اول:

 • مردانی می باشند که دارای اعتماد به نفس کمی هستند .
 • و در زندگیشان احتیاج به حمایت شدن اطرافیان مخصوصاً خانواده مانند والدین و در آخر همسر دارند . 
 • اگرچه داشتن غرور مردانه آنها این اجازه را نمی دهد .
 • تا به طور مستقیم این احتیاج خود را بروز دهند و از اطرافیان کمک بخواهند .
 • ولی آنها به طور غیرمستقیم و از راه‌های متفاوت حمایت شخص مقابل را جذب می کنند.
 • و با همچین ازدواج‌هایی تلاش می کنند همسرشان را با شیوه های غیر منطقی  برای پشتیبانی از خود تشویق کنید.

دسته دوم:

 • مردانی می باشند که نتوانستند در قسمت والد و همینطور بالغ به خوبی از عهده مسئولیت در زندگی خود برآیند.
 • این گونه مردان برای مدیریت امور فردی خود احتیاج به کمک دارند.
 • به دلیل این که بدون وجود کمک نمی توانند از کارهای خود بر آیند .
 • و از توانایی های یک زندگی عادی محروم می باشند.
 • سایت مشاوره قبل ازدواج به شما در رابطه با این موضوع کمک خواهد کرد

دسته سوم: 

 • مردانی می باشند که دارای مادران قدرت طلب هستند .
 • و همواره در زندگی یاد گرفتند که برای تمام کارها به عقیده و تصمیم‌های او هماهنگ باشند.
 • و بر اساس میل و اراده مادرشان برخورد می کنند.
 • به عقیده این مردان زنان کنترل اصلی خانه را به عهده دارند.
 • و تصمیم گیرنده نهایی محسوب می‌شوند.

منبع:ساینس دیلی