ازدواج با دختر چند ماه بزرگتر

ازدواج با دختر چند ماه بزرگتر

به صورت کلی اشخاصی که به ازدواج کردن با یک زن بزرگتر از خود به اقدام کردن می‌پردازند.

اقسام ازدواج با زن بزرگتر

به چند گروه تقسیم می شوند که شامل موارد زیر می باشد:

این گروه مردانی می باشند که دارای اعتماد به نفس پایین هستند.

و در زندگی خود احتیاج به حمایت‌های دیگران خصوصا خانواده مانند پدر و مادر و در آخر همسر می باشند.

اگرچه غرور آنها این اجازه را نمی دهد.

تا به طور مستقیم این احتیاج را از خود بروز دهند و از دیگران یاری بخواهند.

ولی آنها به طور غیرمستقیم و از راه‌های متفاوت حمایت شخص مقابل خود را به خود جلب می کنند.

ازدواج با دختر چند ماه بزرگتر

ازدواج با شیوه های غیر منطقی

 • با چنین ازدواج‌هایی تلاش می‌کنند که همسر خود را با شیوه‌های غیر منطقی.
 • برای ارائه دادن کمک و همینطور حمایت کردن خود تشویق می‌کنند.

و نکته قابل توجه این می باشد که:

در این گونه مردان معمولاً بعد از اینکه از همسران خود ارائه خدمات دریافت کردند .

دلخوری های خود را به شکل های متفاوتی مانند :

به وجود آوردن محدودیت یا گرفتن آزادی برای آنها بازگو می‌کنند.

مطالب و مقالات سایت “مشاوره ازدواج” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

نقش والد در ازدواج با دختر

 • گروه دوم مردان می باشند که قسمت والد و بالغ  آنها رشد نکرده است.
 • و بدرستی نمی‌توانند از عهده مسئولیت های زندگی خود بر بیایند.
 • این گونه مردان برای مدیریت کارهای شخصی خود احتیاج به کمک دارند.
 • به دلیل اینکه بدون کمک گرفتن نمی توانند کارهای خود را به پایان برسانند.
 • و از توانایی‌های یک زندگی طبیعی محروم می باشند.

آنها  معمولاً  از کودک احساساتی و بدون تفکر وجودشان استفاده خواهند کرد.

و با شکست های فراوانی  مواجهه خواهند شد.

 • به همین خاطر عادت دارند تا برای اینکه با نتیجه های نامطلوب روبه رو نشوند.
 • از فرد دیگری یاری بگیرند و حمایت کردن آنها را بخواهند.

که می‌توان گفت این فرد در زمان مجردی مادر و در زمان متاهل شدن همسر آنها می باشد.

در رابطه با این موضوع می توانید در سایت ازدواج مقاله های بیشتر را مطالعه کنید

علاقه به ازدواج با دختر بزرگتر

 • گروه سوم مردان می باشند که مادرانی دارند .
 • دارای قدرت طلبی و همواره در زندگی یاد گرفتند.

که برای تمام کارهای خود  عقیده  مادر خود را برای تصمیم گرفتن انتخاب کنند.

و طبق اراده او برخورد کنند.

در این رابطه بخوانید

کسانی که خواهان ازدواج با دختران بزرگتر از خودشان هستند


مقالات مرتبط در مورد ازدواج با دختر بزرگتر

 

منبع:مرکزمشاوره ستاره ایرانیان