ازدواج با مطلقه

ازدواج با مطلقه فایده های ازدواج هنگامی که یک طرف قضیه مجرد و شخص دیگر مطلقه باشد شامل موارد زیر می باشد: کسب کردن تجربه در زندگی مشترک. به طور مثال: فایده ازدواج با مطلقه مرد به خاطر تجربیاتی که از زندگی مشترک قبلی خود دارد می تواند اکنون  نقش بهتری ایفا کند.  پیدا کردن آشنایی بیشتر … ادامه خواندن ازدواج با مطلقه