اگر در رفتارهای هریک از اعضای خانواده خود دقت کنید، متوجه خواهید شد که آن ها تنها به دنبال تأمین خواسته ها و تمایلات خود نیستند. بلکه در جهت تأمین نیازهای سایر اعضای خانواده نیز تلاش می کنند.

از خود گذشتگی چیست؟

آیا تا به حال با دقت در کارها و رفتارهای مادر خود توجه کرده اید؟ وسایل راحتی شما را فراهم می کند تا بهتر بتوانید کارهای خود را انجام دهید. موفقیت شما را موفقیت خود می داند.

فداکاری

فداکاری یعنی از خودگذشتگی و از جان و مال و وقت خود برای دیگران گذشتن. فداکاری یکی از ارزشمندترین خصلت های انسانی است که باعث می شود زندگی دیگران زیباتر و بهتر شود.

فداکاری می تواند در اشکال مختلف باشد. گاهی فداکاری به معنای از جان گذشتن برای دیگران است، مانند فداکاری شهدای جنگ تحمیلی. گاهی فداکاری به معنای از مال گذشتن برای دیگران است، مانند فداکاری خیران و نیکوکاران. گاهی فداکاری به معنای از وقت گذشتن برای دیگران است، مانند فداکاری معلمان و پزشکان.

فداکاری باعث می شود دنیای بهتری داشته باشیم. فداکاری باعث می شود انسان ها به یکدیگر نزدیک تر شوند و به هم کمک کنند. فداکاری باعث می شود مهر و محبت در جامعه بیشتر شود.

فواید فداکاری

فداکاری فواید زیادی برای فرد و جامعه دارد. از جمله فواید فداکاری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • باعث ایجاد حس ارزشمندی و رضایت در فرد می شود. زمانی که فرد برای دیگران فداکاری می کند، احساس می کند که وجودش ارزشمند است و می تواند به دیگران کمک کند. این حس ارزشمندی باعث می شود که فرد احساس رضایت و خوشبختی بیشتری داشته باشد.
 • باعث ایجاد حس همدلی و مهربانی در فرد می شود. زمانی که فرد برای دیگران فداکاری می کند، به نیازها و احساسات آنها بیشتر توجه می کند. این امر باعث می شود که فرد نسبت به دیگران همدل تر و مهربان تر شود.
 • باعث ایجاد حس اعتماد و احترام در دیگران می شود. زمانی که فرد برای دیگران فداکاری می کند، نشان می دهد که به آنها اهمیت می دهد و حاضر است برای آنها از خود بگذرد. این امر باعث می شود که دیگران به فرد اعتماد و احترام بیشتری داشته باشند.
 • باعث ایجاد حس همبستگی و اتحاد در جامعه می شود. زمانی که افراد جامعه برای یکدیگر فداکاری می کنند، نشان می دهند که به یکدیگر اهمیت می دهند و به هم کمک می کنند. این امر باعث می شود که جامعه ای همبستگی و اتحاد بیشتری داشته باشد.

راه های تقویت فداکاری

فداکاری یک خصلت اکتسابی است که می توان آن را با تمرین و تکرار تقویت کرد. از جمله راه های تقویت فداکاری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • توجه به نیازهای دیگران: اولین قدم برای فداکاری، توجه به نیازهای دیگران است. زمانی که نیازهای دیگران را می شناسیم، بیشتر متوجه می شویم که چگونه می توانیم به آنها کمک کنیم.
 • تمرین فداکاری: هرچه بیشتر فداکاری کنیم، بهتر می توانیم آن را در خود تقویت کنیم. بنابراین، بهتر است از فرصت ها برای تمرین فداکاری استفاده کنیم.
 • تقویت روحیه ایثار و از خودگذشتگی: روحیه ایثار و از خودگذشتگی یکی از پایه های فداکاری است. بنابراین، بهتر است با تقویت این روحیه، زمینه را برای فداکاری فراهم کنیم.

فداکاری یکی از ارزشمندترین خصلت های انسانی است که باعث می شود زندگی دیگران زیباتر و بهتر شود. با تمرین و تکرار می توانیم فداکاری را در خود تقویت کنیم و جامعه ای فداکار تر و مهربان تر بسازیم.

فداکاری برای خانواده

خانواده یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی است که نقش مهمی در شکل گیری شخصیت و هویت افراد دارد. اعضای خانواده با یکدیگر روابط عاطفی عمیقی دارند و برای یکدیگر اهمیت قائل هستند.

فداکاری یکی از مهم ترین ارزش های اخلاقی است که در خانواده اهمیت زیادی دارد. فداکاری در خانواده به معنای از خودگذشتگی و از جان و مال و وقت خود برای اعضای خانواده گذشتن است.

فداکاری برای خانواده می تواند در اشکال مختلف باشد. گاهی فداکاری به معنای از جان گذشتن برای اعضای خانواده است، مانند فداکاری پدر و مادر برای فرزندانشان. گاهی فداکاری به معنای از مال گذشتن برای اعضای خانواده است، مانند فداکاری فرزندان برای پدر و مادرشان. گاهی فداکاری به معنای از وقت گذشتن برای اعضای خانواده است، مانند فداکاری همسران برای یکدیگر.

فواید فداکاری برای خانواده

فداکاری برای خانواده فواید زیادی دارد. از جمله فواید فداکاری برای خانواده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • باعث تقویت روابط عاطفی بین اعضای خانواده می شود. فداکاری نشان دهنده عشق و علاقه اعضای خانواده به یکدیگر است. این امر باعث می شود که روابط عاطفی بین اعضای خانواده تقویت شود.
 • باعث ایجاد حس امنیت و آرامش در اعضای خانواده می شود. زمانی که اعضای خانواده می دانند که می توانند روی یکدیگر حساب کنند، احساس امنیت و آرامش بیشتری دارند.
 • باعث ایجاد حس مسئولیت پذیری در اعضای خانواده می شود. فداکاری اعضای خانواده باعث می شود که سایر اعضای خانواده نیز یاد بگیرند که برای یکدیگر فداکاری کنند.
 • باعث ایجاد حس خوشبختی و رضایت در اعضای خانواده می شود. فداکاری باعث می شود که اعضای خانواده احساس کنند که زندگی ارزشمندی دارند و می توانند به دیگران کمک کنند.

راه های فداکاری برای خانواده

فداکاری برای خانواده یک کار آسان نیست، اما می توان با تمرین و تکرار آن را در خود تقویت کرد. از جمله راه های فداکاری برای خانواده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • توجه به نیازهای اعضای خانواده: اولین قدم برای فداکاری، توجه به نیازهای اعضای خانواده است. زمانی که نیازهای اعضای خانواده را می شناسیم، بیشتر متوجه می شویم که چگونه می توانیم به آنها کمک کنیم.
 • تمرین فداکاری: هرچه بیشتر فداکاری کنیم، بهتر می توانیم آن را در خود تقویت کنیم. بنابراین، بهتر است از فرصت ها برای تمرین فداکاری استفاده کنیم.
 • تقویت روحیه ایثار و از خودگذشتگی: روحیه ایثار و از خودگذشتگی یکی از پایه های فداکاری است. بنابراین، بهتر است با تقویت این روحیه، زمینه را برای فداکاری فراهم کنیم.

فداکاری های کوچک، تاثیرات بزرگ

فداکاری برای خانواده لزوماً به معنای کارهای بزرگ و قهرمانانه نیست. گاهی اوقات، فداکاری های کوچک و ساده می توانند تاثیرات بزرگی در زندگی اعضای خانواده داشته باشند.

برای مثال، یک پدر یا مادر ممکن است با فدا کردن وقت خود برای بازی با فرزندانش، باعث شود که فرزندانش احساس شادی و رضایت بیشتری داشته باشند. یا یک همسر ممکن است با فدا کردن بخشی از حقوق خود برای کمک به همسرش، باعث شود که همسرش احساس آرامش و امنیت بیشتری داشته باشد.

معایب فداکاری برای خانواده

اگر دگیر طرحواره فداکاری باشید اسیب های شدید به شما وارد می شود که حتما باید کمک تخصصی گرفتن از مرکز به درمان آن بپردازید.

فداکاری برای خانواده یکی از ارزشمندترین کارهایی است که می توان انجام داد. اما فداکاری بیش از حد نیز می تواند معایبی داشته باشد. از جمله معایب فداکاری بیش از حد برای خانواده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کاهش توجه به خود: زمانی که بیش از حد برای خانواده فداکاری می کنیم، ممکن است توجه کافی به خود نداشته باشیم. این امر می تواند منجر به مشکلاتی مانند خستگی، اضطراب و افسردگی شود.
 • فراموشی اهداف و آرزوهای شخصی: فداکاری بیش از حد برای خانواده می تواند باعث شود که اهداف و آرزوهای شخصی خود را فراموش کنیم. این امر می تواند منجر به احساس نارضایتی و ناامیدی شود.
 • وابستگی بیش از حد اعضای خانواده: زمانی که بیش از حد برای خانواده فداکاری می کنیم، ممکن است اعضای خانواده به ما وابسته شوند. این امر می تواند منجر به مشکلاتی مانند عدم استقلال و مسئولیت پذیری اعضای خانواده شود.

جلوگیری از معایب فداکاری بیش از حد برای خانواده

برای جلوگیری از معایب فداکاری بیش از حد برای خانواده، بهتر است موارد زیر را در نظر داشته باشیم:

 • تعادل بین فداکاری و توجه به خود: باید تعادل مناسبی بین فداکاری برای خانواده و توجه به خود برقرار کنیم.
 • توجه به اهداف و آرزوهای شخصی: نباید اهداف و آرزوهای شخصی خود را فراموش کنیم.
 • تقویت استقلال و مسئولیت پذیری اعضای خانواده: باید به اعضای خانواده کمک کنیم تا مستقل و مسئولیت پذیر شوند.

در نهایت، باید توجه داشته باشیم که فداکاری یک انتخاب است. هر فرد می تواند تصمیم بگیرد که تا چه اندازه برای اعضای خانواده خود فداکاری کند. اما مهم است که فداکاری بیش از حد باعث مشکلاتی برای خود و اعضای خانواده نشود.

از خودگذشتگی برای خانواده

فداکاری برای خانواده یک انتخاب است. هر فرد می تواند تصمیم بگیرد که تا چه اندازه برای اعضای خانواده خود فداکاری کند. اما بدون شک، فداکاری برای خانواده یکی از ارزشمندترین کارهایی است که می توان انجام داد.

به این کار از خودگذشتگی می گویند. اگر در یک خانواده از خود گذشتگی وجود نداشته باشد، آن خانواده از هم پاشیده می شود البته ازخودگذشتگی هم حد و مرزی دارد، از خودگذشتگی بی جا باعث ایجاد توقع بی مورد دیگران می شود.

پس بهتر است که آدم از خودگذشتگی و گذشت داشته باشد تا زندگی بهتری داشته باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مشاوره ازدواج رجوع کنید

17 پاسخ
 1. سپیده
  سپیده گفته:

  سلام من یه دختر ۲۵ ساله ای هستم …
  یه خاستگار فامیلی دارم همه با پسره موافقن فقط تنها مشکل مادرش بوده که میترسیم توی زندگی مون دخالت کنه اخه تمام خونواده اش بدون اجازه مادرشون کاری نمیکنن …! آیا ممکنه بعدها با مادرش با مشکلی مواجه بشم ؟؟؟؟فردا قراره جوابشونو بدم لطفا زودتر جواب بدید

  پاسخ
  • ►Responder◄
   ►Responder◄ گفته:

   دوست عزیز هر چیزی رو که امروز میبینید نشانه ایست که در آینده هم تکرار خواهد شد … پس تصمیم گیری خودتون رو با چشمانی باز انجام بدید
   در این مورد میتونید با مشاوران کانون، مشاوره تلفنی/تخصصی داشته باشید
   ۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 پاسخ
 1. سپیده
  سپیده گفته:

  سلام من یه دختر ۲۵ ساله ای هستم …
  یه خاستگار فامیلی دارم همه با پسره موافقن فقط تنها مشکل مادرش بوده که میترسیم توی زندگی مون دخالت کنه اخه تمام خونواده اش بدون اجازه مادرشون کاری نمیکنن …! آیا ممکنه بعدها با مادرش با مشکلی مواجه بشم ؟؟؟؟فردا قراره جوابشونو بدم لطفا زودتر جواب بدید

  پاسخ
  • ►Responder◄
   ►Responder◄ گفته:

   دوست عزیز هر چیزی رو که امروز میبینید نشانه ایست که در آینده هم تکرار خواهد شد … پس تصمیم گیری خودتون رو با چشمانی باز انجام بدید
   در این مورد میتونید با مشاوران کانون، مشاوره تلفنی/تخصصی داشته باشید
   ۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *