دکتر سمیرا خوشکام  روانشناس

افرادی که برای مشاوره پیش از ازدواج به ما مراجعه می کنند دو دسته هستند. گروه اول کسانی که مدت کوتاهی است با هم آشنا شدند …

برای ادامه مطلب فیلم آموزشی را مشاهده کنید

شماره های تماس 01