علی و سارا یک سال است که با هم آشنا شده اند و در این مدت، به این نتیجه رسیده اند که گزینه های مناسبی برای ازدواج با هم هستند.

اگرچه تفاوت هایی بین آن ها وجود دارد اما خودشان معتقدند می توانند آن ها رابه خوبی مدیریت کنند.

سارا می گوید مشکل اصلی اش با علی این است که زود از کوره در می رود و در کنترل خشم مشکل دارد.

اما مساله ی اصلی که آن ها را به جلسه ی مشاوره کشانده، مخالفت خانواده ها با ازدواج شان است.

پس از گذشت مدت زمانی یک ساله، برای هر دوی آن ها واقعا سخت است که این رابطه را تمام کنند. از طرفی فکر راضی کردن خانواده ها نیز چیزی است که هیچ کدام به آن امیدوار نیستند.

به نظرتان در چنین شرایطی، چگونه می توان بهترین تصمیم را اتخاذ کرد؟

با ادامه ی مطلب همراه باشید تا شما را با مهم ترین نکات در زمینه ی مخالفت خانواده ها در مشاوره پیش از ازدواج بیشتر آشنا کنیم

سکستراپی مشاوره ازدواج

چرا خانواده ها با ازدواج مخالفت می کنند؟

اگر شما نیز از جمله افرادی هستید که با مساله ی مخالفت خانواده ها دست به گریبان هستید، بهتر است دلایل اصلی مخالفت آن ها را دقیق تر بررسی کنید.

این دلایل ممکن است شامل موارد زیر باشد:

۱٫ تفاوت فرهنگی

این مساله به ویژه زمانی مطرح می شود که تفاوت های قومیتی وجود دارد. به عنوان مثال شما لر هستید و طرف مقابل تان ترک است.

حتی در شرایطی که هر دو از یک قومیت باشید نیز ممکن است تفاوت های فرهنگی زیادی وجود داشته باشد.

در برخی موارد نیز ممکن است تفاوت ها، قابل توجه نباشند اما خانواده ها آن ها را به عنوان تفاوت های بسیار زیاد درک کنند.

در چنین شرایطی، آیا تفاوت های فرهنگی می تواند مانع از ازدواج شما شود؟
آیا نظر خانواده تان در این مورد که شما گزینه های مناسبی برای ازدواج با هم نیستید درست است؟

مطالعات انجام شده در حوزه ی مشاوره پیش از ازدواج نشان می دهد که عاملی با عنوان “هوش فرهنگی”، تعیین کننده ی درستی یا نادرستی ازدواج شماست.