بهترین و معقول ترین سن ازدواج چیست؟

سوالات متداول معقول ترین سن ازدواج۱ – سن قانونی ازدواج در ایران چند سال است؟ سن قانونی ازدواج در ایران برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است. با این حال، ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال، با اذن ولی و با تشخیص دادگاه صالح، امکان پذیر است.۲ – … ادامه خواندن بهترین و معقول ترین سن ازدواج چیست؟