بیماری پوستی لوپوس

بیماری پوستی لوپوس که یک بیماری پوستی می باشد اشخاص را در میانسالی دچار از بین رفتن عقل و فراموشی می کند.   این بیماری پوستی موجب از بین بردن عقل می شود. بیماری لوپوس علاوه بر صدمه زدن به پوست می تواند رویکرد بعضی از اصلی ترین ارگان های بدن موثر می باشد و … ادامه خواندن بیماری پوستی لوپوس