ترفندهای عالی بهبود رابطه میان زن و شوهر

همه ما در زندگی روزمره خود درگیر انواع روابط و نقش های مختلف هستیم ( روابط رسمی، روابط اجتماعی، روابط تجاری ). رابطه بخصوص روابط انسانی بخش جدایی ناپذیر زندگی بشر است.

رابطه میان زن و شوهر

از این میان رابطه میان زن و شوهر مهم ترین نوع رابطه و سرنوشت ساز ترین رابطه در میزان رضایت مان از زندگی است.

  • رابطه میان زن و شوهر نباید رئیس و مرئوسی و به گونه ای باشد که زن یا مرد احساس تحقیرشدگی یا فرمانبرداری محض داشته باشد.

این نوع رابطه ویژگی اصلی روابط رسمی و تجاری است که در آن صمیمیت و عشق اهمیت نداشته و صرفا پیش بردن خواسته های مالی در اولویت قرار دارد.

  • همچنین رابطه میان زن و شوهر با رابطه والد فرزندی نیز متفاوت است.

خیلی ها زن بودن را با مادر بودن اشتباه می گیرند ” گرسنه ای؟ برات شام حاضر کنم؟ باز که با آستین کوتاه رفتی بیرون سرما می خوری! رسیدی حتما زنگ بزن، امان از دست تو، بازم که کارت عابر گم کردی، احساس می کنم به جای دو تا بچه سه تا بچه دارم!”

  • اما اصلی ترین ویژگی رابطه میان زن و شوهر را صمیمیت است. صمیمیت به معنای رابطه ای خودمانی، محبت آمیز و عاشقانه با یکدیگر است.

هم دلی، پذیرش کاستی ها،  اشتباهات یکدیگر، قدردانی نسبت به توجه و محبت هم و در میان گذاشتن اطلاعات جزئی با یکدیگر از ویژگی های رابطه ی صمیمانه زوجین است.

شاید دلیل نارضایتی و اختلاف زوج ها در سال های بعدی همین از دست دادن صمیمت و نبود مهارت های حفظ نزدیکی عاطفی است.

چالش های رابطه میان  زن و شوهر و  نحوه برخورد با آن

صمیمیت بین زن و شوهر یک امر باثبات و دارای نظم بدون تغییر نیست. صمیمیت یک ویژگی متغیر در زندگی مشترک است.

همه ی زن و شوهرها در رابطه میان خود شاهد فرازو نشیب و نوسان هایی در میزان صمیمت شان بوده اند.

به عنوان مثال ممکن است بعد از یک مسافرت کاری یا دوری از هم بیشتر دلتنگ هم شوند و رابطه شان صمیمانه تر از قبل شود.

ترفندهای عالی بهبود رابطه میان زن و شوهر

یا بعد از تولد فرزند، بیکاری و مشکلات اقتصادی شاهد دوری عاطفی و کم شدن از میزان صمیمیت شان باشند.

دو چالش عمده و تعیین کننده زندگی مشترک و رابطه میان زن و شوهر عبارتند از:

ایجاد اعتماد

اعتماد یعنی اینکه احساس امنیت کنیم و بدانیم همسرمان به ما خیانت نمی کند.

اعتماد باعث می شود زن و شوهر به یکدیگر متصل شوند، بتوانند از نقص ها و رازهای خود با همسرشان حرف بزنند، بدون اینکه نگران مطرح شدن آن در میان مشاجره و جر و بحث با یکدیگر باشند.

تعادل بین نیاز به وابستگی و نیاز به استقلال

زن و شوهر باید این نکته را در نظر بگیرند که فضای صمیمانه و عاشقانه رابطه شان نیاز به تنفس دارد.

با حفظ تعادل بین نیاز به نزدیک بودن و نیاز به دور بودن و احترام به فضای شخصی خود و همسرمان مانع  تبدیل شدن عشق به زنجیری دست و پاگیر می شوید.