تست خشمگین شدن

تست خشمگین شدن:انسانها هیچ وقت خشمگین به دنیا نمی آیند.

ولی هنگامی که ناراحتی و همین طور دلتنگی روی هم انباشته ‌شود. این ناراحتی ها را ایجاد می کند.

دشمنی و همینطور خشونت ارتباط مستقیم با نبود حال خوش دارد.

شما در چه موقعیتی می باشید؟ به پرسشنامه زیر پاسخ دهید تا پاسخ پرسش های خود را کسب کنید.

تست خشمگین شدن

انجام تست خشمگین شدن

پرسشنامه زیر به پرسشنامه‌هایی شباهت دارد .

که برای اندازه گرفتن انگاره‌های تبادل های اجتماعی از آن استفاده می کنند.

 1. معمولاً من تنها هستم که به حقوق دیگران به دفاع می پردازم.

درست      غلط

 1. هنگامی که از دوستان یا همینطور بستگانم ناراحت می شوم .

هنگامی که به من می‌گویند که چه کنم.

درست      غلط

 1. خشمگین شدن نسبت به شخصی که به ناراحت کردن شما پرداخته است.

از لحاظ احساسی سالم می باشد.

درست      غلط

 1. ناراحت میشوم اگر که شاگرد دوم شوم.

درست      غلط

 1. بیشتر اوقات دوست دارم به خاطر آن چیزی که هستم با اطرافیان بجنگم.

درست      غلط

۶٫نگران پاسخ دادن به مقام صاحب اختیار، مثل نگهبان یا افسر پلیس نمی باشم.

درست      غلط

 1. دوست دارم به هدایت اقدامات اطرافیان بپردازم.

درست      غلط

 1. تلاش می کنم در مقابل اشخاصی که به من فشار می آورند.

و یا خواستار ریاست بر من هستند بایستم.

درست      غلط

 1. اگر از شخصی ناراحت شوم بدون شک ناراحتی خود را برای او بازگو خواهم کرد.

درست      غلط

 1. اگر دارای فروتنی باشید اطرافیان از شما سوء استفاده خواهند کرد.

درست      غلط

 1. شخصی که خشم خود را سریع از خود نشان می دهد.

سازگار تر از شخصی می باشد که این کار را با تأنی انجام می دهد.

درست      غلط

 1. اگر شخصی از شخص دیگری که من او را پرتکبر میدانم .

به بدگویی بپردازد احساس خوشحالی به من دست می‌دهد.

درست      غلط

مطالب و مقالات سایت “مشاوره ازدواج” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

محاسبه امتیازات تست 

برای هر جواب درست یک امتیاز به خودتان بدهید.

امتیاز۶-۰:

 • شما از خصومت متوسط در قبال دیگران برخور دارید.

امتیاز۷به بالا:

 •  شما نسبت به متوسط مردم خشمگین تر هستید.
 • ممکن است بهتر باشد که سعی کنید از علت آن آگاه شوید.

مطالب و مقالات سایت “مشاوره ازدواج” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

تست خشمگین شدن1

توضیحات تست خشمگین شدن

خصومت ورزی های اجتماعی بسیار فراوان و همین طور گسترده می باشد.

بعضی از متخصصان این ویژگی ها را مادرزادی تلقی کرده اند ولی این عقیده عوض شده است.

 • دکتر کارن هورنای، یکی از پیروان فروید، بر این باور بود که خشم خصوصیات مادرزادی محسوب نمی‌شود.

بلکه واکنشی می باشد که آن را از راه تجربه و مخصوصاً با والدین خود به دست می آوریم.

 • هورنای اعتقاد داشت که انسان دارای ظرفیت درونی برای تهاجم و همینطور پرخاشگری دارا می باشد.

اگر فرد پدر و مادر یا همینطور مراقبی دارا باشد  که نسبت به او دارای بی اعتنائی و یا ناسازگاری باشد.

این خشم رها می شود و خود را نشان خواهد داد.

احساس خشم در کودک

کودک امکان دارد مایل نباشد که این احساس  خشم را آشکار کند و در آخر آن را سرکوب کند.

و بعدها  به خاطر آن احساس گناه و همین طور بی ارزش بودن کند.

در اینگونه موارد رابطه ی عشق و نفرت در کودک به وجود می‌آید.

متاسفانه در این رابطه که خشم به چه صورت شکل خواهد گرفت، آگاهی کافی در اختیار نمی باشد.

 • اشخاصی که به این پرسشنامه جوابهای صحیح زیادی را داده اند.
 • نسبت به افرادی که جواب غلط را انتخاب کرده اند.
 • در رفتار کردن با اطرافیان برخورد خصمانه تری نشان می دهند.

اینگونه افراد اغلب افرادی غیر دوستانه می باشند و از تعهدات اجتماعی کمتری برخوردار می باشند.

در این گروه خودکفایی آنها بسیار بالا می باشد.

این افراد از موقعیتی که در آن اطرافیان بتوانند از آنها به سوء استفاده بپردازند فرار می کنند.

رفتار درمانگر ها اعتقاد دارند که خصومت در برابر اطرافیان به احتمال زیاد جایگزین ناخشنودی از زندگی می شود.

به استناد مجله روانشناسی امروز، افرادی که بیشتر رفتار خصمانه ای از خود بروز می‌دهند حالت منزوی و افسرده پیدا خواهند کرد.

و عزت نفس آنها کاهش می یابد. مشخص شده است. که خصومت ورزی با حالت بد احساسی و عاطفی ارتباط دارد.

در رابطه با این موضوع می توانید در سایت ازدواج مقاله های بیشتر را مطالعه کنید

منبع:e-teb.com

مقالات مرتبط:

 

امتیاز تست خشمگین شدن
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
5 (1 رای)