تست سن عاطفی آنلاین

تست سن عاطفی آنلاین:دارا بودن تفریط در عاطفه اشخاص آن‌ها را منجر به ناسازگاری.

و همینطور خشم و نفرت و اضطراب خواهد کرد .

که به طور مدیریت نشده بهداشت روانی و عاطفی اشخاص را تهدید خواهد کرد.

تست سن عاطفی آنلاین1

تست سن آنلاین

و نکته قابل توجه این می باشد که آثار نامناسب آنها اگر بیش از آثار خوب آنها می باشد.

آنها هشدار دهنده های زندگی می باشند و نیرومند و دارای قدرت هستند.

که آتش جنگ ها را شعله‌ور خواهند کرد و موجب رشد کردن عاطفی و سلامت روانی خواهند شد.

برعکس می تواند سلامت روانی و عاطفی اشخاص را تحت تأثیر بگذارند .

و سلامت روانی و عقلی فرد به بلوغ عاطفی دارای بستگی می باشد .

به دلیل اینکه نظر فرد نسبت به خودش و همینطور اطرافیان و شرایط جامعه.

و زندگی به صورت کلی از چگونگی رشد و تکامل عاطفی موثر می باشد .

 • در حقیقت بلوغ عاطفی جریانی می باشد که در آن شخصیت شخص به صورت متداول.
 • برای احراز بیش از پیش سلامت عاطفی از نظر روانی و فردی تلاش خواهد کرد.
 • و بلوغ عاطفی در اشخاص موجب مسئولیت پذیر شدن حفظ شدن ارتباط صمیمی .
 • و مثبت با اطرافیان و صبر و شکیبایی و غیره می‌شود.

حقیقت بلوغ عاطفی

مفهوم برخورد عاطفی بالغ بر هر سطحی از رشد طبیعی عاطفی حاصل می شود.

و فردی که قادر به مدیریت کردن عاطفه های خود میباشد و تأخیر در ارضا شدن  را تحمل خواهد کرد.

بدون اینکه  تاسف بخورد و رنج بکشد .

 • به عبارتی دیگر بلوغ عاطفی یعنی اینکه شخص به حدی از پختگی احساسی برسد.
 • که بتواند برای مشکل های عاطفی خود شیوه ای دارای منطق به دست آورد.
 • و قادر باشد احساس های خود را مدیریت کند و به عبارتی دیگر زمانی می توانیم .
 • شخصی را از نظر عاطفی بالغ بدانیم که شخص همه عاطفه.
 • و احساس های خود را به طور صحیح شناسایی کند .
 • و طرز ابراز کردن درست و مدیریت آنها را بداند.

 

ماهیت بلوغ عاطفی

–  بلوغ یکی از آشکارترین و واضح ترین مسیرهای رشد می باشد .

که مدت ها مورد تایید روانشناسان قرار گرفته بوده است.

و از وابسته بودن انگلی جنین تا استقلال نسبی از والدین.

و قابل پذیرش نقش والدین و مسئولیت همسر و کودک ادامه می یابد.

 • یکی دیگر از ویژگی های بلوغ یاد گرفتن.
 • و تربیت لازم برای رسیدن به اجتماعی شدن.
 • و شرکت کردن در امور جامعه می باشد.
 •  یکی دیگر از خصوصیات پر اهمیت بلوغ احساس پایداری از حقیقت می باشد.
 • ویژگی های دیگر بلوغ قابلیت انعطاف و منطبق بودن می باشد.

مطالب و مقالات سایت “مشاوره ازدواج” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

اختلالات عاطفی

 •  وابسته شدن به مادر و داشتن میل در به دست آوردن موفقیت با پدر.
 • و طرز فکر تحقیر آمیز نسبت به او ظاهر خواهد شد .
 • و شکست خوردن در همانند سازی با مردان دیگر.
 • و کل مجموعه عوامل که دارای تداوم می باشد.
 • و همچنان در او باقی خواهد ماند و این امر تا حدود زیادی ناخودآگاه .
 • و به صورت خودکار در مقابل تحولات مقاوم می باشد.
 • و بقیه شخصیت شخص به اندازه کافی در جهت اینگونه طرز فکرها.
 • و شیوه‌های عمل رشد خواهد کرد که ما به ندرت آن را بالغ می دانیم.

 روانشناسی بلوغ عاطفی

روانشناسی بلوغ عاطفی توسط روانشناسان تهیه شده که این تست دارای ۳۱ سوال می باشد .

که افراد به کمک آن می‌توانند به عدم ثبات عاطفی  و همینطور بازگشت عاطفی، ناسازگاری اجتماعی.

و فروپاشی شخصیت و نبود استقلال پی ببرند.

برای پاسخ دادن به سوال های زیر از کلمات خیلی زیاد،  زیاد،  نامشخص و هرگز استفاده کنید.

۱.  آیا مبتلا به ناراحتی روانی می باشید؟

۲.  آیا از پیشامدهای آینده دارای ترس هستید؟

۳.  آیا برای رسیدن به هدف از کار خود دست خواهید کشید؟

۴.  آیا برای تکمیل کردن کار شخصی خود از اطرافیان یاری می گیرید؟

۵.  آیا میان میل ها و هدف های شما فرق موجود می باشد؟

۶.  آیا این احساس را دارید که بدون حوصله یا کم حوصله می باشید؟

۷.  آیا تصور می کنید که لجباز می باشید؟

۸.  آیا به اطرافیان به حسادت کردن می پردازید؟

۹.  آیا در اثر خشم مدیریت خود را از دست خواهید داد؟

۱۰.  آیا در تخیلات و رویاهای خود غرق می شوید؟

۱۱.  آیا اگر به هدف خود نرسید احساس حقیر بودن خواهید کرد؟

تست سن عاطفی آنلاین

تست روانشناسی آنلاین

۱۲.  آیا از نظر جسمی و همین طور ذهنی احساس ناراحتی خواهید داشت؟

۱۳.  آیا علاقه دارید که اطرافیان را به اذیت کردن بپردازید؟

۱۴.  آیا در لغزش های خود اطرافیان را سرزنش خواهید کرد؟

۱۵.  هنگامی که با اطرافیان مخالف می باشید با آنها دعوا خواهید کرد؟

۱۶.  آیا دارای احساس خستگی بیش از اندازه می باشید؟

۱۷.  آیا خود را نسبت به اطرافیان  پرخاشگر تر تصور می کنید؟

۱۸.  آیا در عالم خیال خود غرق خواهید شد؟

۱۹. آیا احساس خود محور بودن دارا می باشید؟

۲۰.  نسبت به خودتان احساس ناراضی بودن دارا می باشید؟

۲۱.  آیا نسبت به مهارت ها و توانایی های خود اعتماد  ندارید؟

۲۲.  آیا از شرکت کردن در اجتماع دوری می کنید؟

۲۳.  آیا با این که از کار مورد نظر خود مطلع می باشید وانمود می کنید که آن را نمی دانید؟

۲۴.  آیا بدون اهمیت دادن به قوانین اخلاقی دست به عمل خواهید زد؟

۲۵.  آیا نسبت به زندگی خود به بدبین شدن رسیده اید؟

۲۶.  آیا اطرافیان به طور مداوم با نظر شما به مخالفت کردن می‌پردازند؟

۲۷.  آیا اطرافیان شما را یک شخص بدون مسئولیت پذیر می دانند؟

۲۸.  آیا اطرافیان برای کمک گرفتن از شما دچار شک و تردید خواهند شد؟

۲۹.  آیا شما بیشتر از کار خود به کار اطرافیان اهمیت خواهید داد؟

۳۰. آیا شما  دارای اراده سست و ضعیف می باشید؟

۳۱. آیا ظرفیت تحمل کردن اعتقاد های اطرافیان را دارا نمی باشید.

برای خواندن مقاله های بیشتر در رابطه با این موضوع به سایت ازدواج مراجعه کنید

منبع:ساینس دیلی