تست میزان کمرو بودن

تست میزان کمرو بودن:در بین تمام موجودات انسان از  همه کمرو تر می باشند.

با اطلاع از این مسئله که می توانیم به اصلاح رفتار خود بپردازیم.

ولی کمرویی اگر بیش از اندازه صورت گیرد امکان دارد که مشکل تولید کند.

ارزیابی های دکتر پیلکانیس در دانشگاه استنفورد کمرویی را به دو نوع شخصی و عمومی تقسیم کرده است.

در کمرویی شخصی،شخص خود را چاق،تنبل یا کم سواد به بقیه معرفی می‌کند.

و در کمرویی عمومی فرد خود را از  دید اطرافیان نگاه می کند.

مطالب و مقالات سایت “مشاوره ازدواج” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

تست میزان کمرو بودن

روش انجام تست کمرو بودن

برای اندازه گرفتن کمرویی اجتماعی خود  پرسشنامه زیر را انجام دهید.

 1. من به تنهایی در جمع آواز نمی خوانم.

الف. مخالفم    ب. تا حدی موافقم     پ. کاملا موافقم

 1. اگر شخصی مرا هنگام کار کردن به نگاه کردن بپردازد ناراحت می شوم.

الف. مخالفم     ب. تا حدی موافقم      پ. کاملا موافقم

 1. اگر غریبه ای در نزدیک من برخورد مسخره از خود نشان دهد عصبی خواهم شد.

  الف. مخالفم    ب. تا حدی موافقم    پ. کاملا موافقم

 1. آخرین کاری که هنگام بیرون آمدن از منزل انجام می دهم این می باشد که در آینه به خود نگاه کنم.

  الف. مخالفم    ب. تا حدی موافقم    پ. کاملا موافقم

 1. اگر من را از بین حاضران در سالن مورد انتخاب قرار دهند این را می دانم که نمیتوانم بر روی صحنه بروم.

الف. مخالفم    ب. تا حدی موافقم     پ. کاملا موافقم

 1. اگر پیش از اطرافیان وارد مهمانی دوستان شوم یااز بقیه زودتر به ترک آنجا بپردازم ناراحت می‌شوم.

الف. مخالفم     ب. تا حدی موافقم    پ. کاملا موافقم

 1. در جمع اطرافیان اگر بیشتر از چند ثانیه در مقابل آینه به بایستم ناراحت خواهم شد.

 الف. مخالفم    ب. تا حدی موافقم      پ. کاملا موافقم

 1. اگر در اتوبوس جای خود را به شخصی بدهم و با صدای بلند خود آن را قبول نکند ناراحت می شوم.

 الف. مخالفم    ب. تا حدی موافقم    پ. کاملا موافقم

 

محاسبه امتیازات تست کمرو بودن

به جواب های الف ۱ امتیاز،  به جوابهای ب ۲ امتیاز،  و پ ۳ امتیاز بدهید.

امتیاز۲۴-۱۹:

 •  شما با کمرویی اجتماعی شدید روبه‌رو هستید.
 • ممکن است نسبت به آنچه دیگران درباره ی شما می اندیشند بسیار حساس باشید.

امتیاز۱۸-۱۲:

 • شما با کمرویی اجتماعی متوسط رو به رو هستید.
 • متوجه نظرات دیگران درباره ی خود هستید.
 • اما نه در آن حدی که اعتماد به نفس شما را از بین ببرد.

امتیاز۱۱-۸:

 • کمرویی اجتماعی شما بسیار کم است. 
 • اشخاص این گروه ممکن است متوجه آنچه دیگران درباره آنها می اندیشند نباشند.

سایت مشاوره قبل ازدواج به شما در رابطه با این موضوع کمک خواهد کرد

تفسیر تست کمرو بودن 

کمرویی اجتماعی در دوره طفولیت آغاز می شود.

هنگامی که با شرایطی مواجه می‌شود که تصویر ذهنی خود را به مقابله می‌طلبد،

نگران خواهد شد که او را به صورت منفی مورد بررسی قرار می دهند.

اگر کودک در دوران کودکی خود  با سختگیری و همینطور اعتقاد زیاد مواجه شود.

امکان دارد کمرویی اجتماعی در او شکل بیشتری به خود اختصاص دهد.

ولی کمرویی اجتماعی بیشتر اوقات به آن حدی که به نظر می‌آید .

نمی باشد. برخی از این افراد از لحاظ شخصی کمرو نمی باشند.

ولی کم رو بودن اگر از اندازه‌ای  افزایش یابد مشکل ساز خواهد بود.

بیشتر افراد خجالتی،بدون داشتن احساس امنیت خاطر.

نسبت به  انتقادهای  دیگران بسیار حساس می باشند.

این افراد از رقابت کردن دوری می کنند.

افراد کمرو اغلب در کنار اطرافیان ساکت و کم حرف می باشند.

ولی این افراد هم می توانند یاد بگیرند که ابراز وجود داشته باشند .

و قاطعیت از خود به خرج دهند.

در این رابطه بخوانید :

تست احساس تنهایی

تست کمبود محبت

 

منبع:مرکزمشاوره.com