تیپ شخصیتی برون گرا چه ویژگی دارد

تیپ شخصیتی برون گرا چه ویژگی دارد : افراد درون گرا توانایی بیشتری برای تسلط بر خویشتن یا به اصطلاح خودداری دارند.

کمتر به برقراری ارتباط علاقه نشان می دهند و فعالیت های انفرادی را ترجیح می دهند.

به عکس برون گراها افرادی اجتماعی و شاد هستند .

و بیشتر به فعالیت های جمعی و رقابتی علاقه مندند و تسلط چندانی بر نفس خویشتن ندارند.

تیپ شخصیتی برون گرا

به بیان دیگر برون گراها دیگر محور هستند و انرژی خود را از ارتباط با دیگران به دست می آورند.

افراد برونگرا معمولا شوخ طبع، بذله گو، رقابت طلب و واقع گرا هستند.

با شفافیت و وضوح رابطه خوبی دارند و ابهام برای آنها غیر قابل تحمل است.

برداشت عمومی از افراد برون گرا افرادی است پرحرف، سطحی و بی توجه.

 • به طور کلی افراد چه درون گرا باشند.
 • و چه برون گرا میزانی از رابطه با بیرون از خود و دیگران را متحمل می شوند.
 • کم یا زیاد بودن این ارتباط است که درون گرا یا برون گرا بودن شخصیت فرد را تعیین می کند.
 • ولی علاوه بر میزان ارتباطات موضوع دیگری نیز که اهمیت دارد.
 • ابزار برقراری این ارتباط با عالم بیرون از خود است.

به طور کلی هر تیپ شخصیتی  پس از مشخص شدن درون گرایی یا برون گرایی آن، برآیند ۲مولفه یا عامل است:

اول این که چه اطلاعاتی توجه آنها را جلب می کند؟ اطلاعات حسی یا اطلاعات شهودی؟

و دوم این که اساس تصمیماتشان چیست؟ تفکر یا احساس؟

در واقع چهار ابزار کلی برای ارتباط انسان با عالم بیرون متصور است .

که غلبه بهره برداری از هر یک از این ۴ ابزار تیپ شخصیتی یک فرد را نشان می دهد.

تیپ شخصیتی برون گرا چه ویژگی دارد1

مرحله خودشناسی

به واقع در مرحله اول فرد به این خود شناسی می رسد که درون گراست یا برون گرا .

و در مرحله بعد و برای شناخت دقیق تر خود باید به شناخت این مساله بپردازد .

که وسیله برقراری ارتباط او با عالم بیرون کدام یک از ابزارهای ۴ گانه تفکر، احساس، حس یا شهود است.

در این جا نیز به مانند درون یا برون گرایی، هیچ مرز سیاه و سفیدی وجود ندارد.

بلکه یکی از این ۴ ابزار ارتباطی در هر شخص قوی تر از سایر ابزارهاست.

و به این سوال میرسیم که درون گرایی بهتره یا برون گرایی؟

برای درک راحت تر این موضوع فرض کنید یک نفر به یک منظره زیبا نگاه می کند.

در صورتی که احساس هیجان و وجد از دیدن این منظره به او دست دهد، فردی احساسی است.

اگر منظره را همان طور که هست ببیند و این دیدن باعث برانگیخته شدن احساسات او نشود .

و مانند وقتی باشد که به عکس آن منظره نگاه می کند، شخصیتی حسی دارد.

 • اگر منظره را از نظر علمی بررسی کند مثلا این که از لحاظ زمین شناسی خاک آن از چه نوعی است.
 • شخصیتی متفکر دارد و اگر ورای برداشت های معمولی، دیدگاهی رمز آلود.
 • و به ظاهر نامربوط ولی عمیق از منظره داشته باشد، شخصیتی شهودی دارد.
 • بنا بر آن چه گفته شد شخصیت برون گرا را نیز می توان به ۴ دسته کلی تقسیم کرد.
 • که در ادامه به معرفی اجمالی هر یک از این دسته ها می پردازیم.

شخصیت برون گرای متفکر

در این دسته از افراد برون گرا، قوه منطق و تفکر قوی است و معمولا افرادی واقع بین و متعصب هستند.

تمایل دارند در چارچوب های تعریف شده عمل کنند و احساسات و عواطف خود را نادیده می گیرند یا سرکوب می کنند.

دور از ذهن نیست که این افراد معمولا برخوردهای سرد و خشکی دارند.

این دسته می توانند دانشمندان خوبی بشوند.

 • چرا که ذهن آنها متمرکز بر آگاهی از دنیای بیرون است و برای توصیف آن از منطق خود استفاده می کنند.
 • انگلیسی ها و فرانسوی ها در جهان به عنوان نمونه بارز این تیپ شخصیتی شناخته شده اند.
 • ژنرال دوگل فرانسوی نمونه اعلای معرف این تیپ از شخصیت هاست.

شخصیت برون گرای حسی

افرادی که در این دسته شخصیتی قرار می گیرند معمولا لذت جو و سازگار هستند.

این افراد مایلند از تمام رویدادها حداکثر لذت را کسب کنند.

این شوق به کسب لذت در این دسته یا تیپ شخصیتی آن قدر زیاد است .

که سبب می شود هر شرایطی را بپذیرند و خود را با آن سازگار کنند.

شخصیت برون گرای احساساتی

افرادی که در این تیپ شخصیتی جای می گیرند، آن طور که از نام آنها نیز مشخص است.

معمولا عاطفی و حساس و اهل معاشرت و گفتگو هستند.

فراوانی زنان در این تیپ شخصیتی بیشتر از مردان است.

ابزار این دسته از شخصیت ها برای برقراری ارتباط با دنیای بیرون هیجانات و عواطفی است .

که در آنها شکل می گیرد و نه تفکر و اندیشه آنها.

 • حساسیت نسبت به باورها و توقعات اطرافیان از اساسی ترین ویژگی های این تیپ شخصیتی است.
 • معمولا خیلی زود با افراد جدید احساس صمیمیت می کنند و اهل گفتگو و بانشاط هستند.
 • مردم کشورهای مالزی و ترکیه به عنوان نمونه اعلای این تیپ شخصیتی در سطح جهان شناخته می شوند.

شخصیت برون گرای شهودی

افرادی که در این تیپ شخصیتی جای می گیرند، از قوه خلاقیت بالایی برخوردار هستند.

فرصت طلبی و فرصت شناسی دیگر ویژگی بارز این دسته از افراد است.

به همین دلیل می توانند در فضای رقابتی کسب و کار و حتی سیاست افراد موفقی باشند.

تصمیم گیری این افراد پایه و اساس مشخصی ندارد.

 • این طور گفته می شود که این تیپ شخصیتی بر اساس حس ششم خود تصمیم می گیرند.
 • در بین کشورهای مختلف دنیا، مردم آمریکا به عنوان نمونه بارز این تیپ شخصیتی شناخته می شوند.
 • و توماس ادیسون شخصیتی است که نمونه اعلای این شخصیت است.

 

منبع : com.مشاوره-ازواج