هرم نیازهای مازلو و همچنین عقل حکم می کند که عشق یکی از نیازهای اساسی انسان است. اغلب مردم فرد مقابل خاص خود را از طریق حلقه ی فعالیت های دوستان و یا همکاران پیدا می کنند.

با این حال، این افراد می توانند نسبتا افراد سطحی باشند. در جست و جو برای یک قرار عاشقانه بالقوه، افراد روز به روز کمتر با روش های سنتی اقدام می کنند.

قرارهای عاشقانه ی آنلاین واقعا معمول است. استفاده از اینترنت برای این هدف واقعا مرسوم است. یک ارزیابی انجام شده در ۲۰۱۳ مشخص کرد که ۷۷ درصد از مردم این را که همیشه و در همه حال گوشی های همراه خود را به همراه داشته باشند،

“خیلی مهم” ارزیابی کرده اند. افزایش برنامه هایی مانند Tindr (و مدل های زیادی از این نرم افزارها) چندان هم خوشایند نیستند.

اگر بخواهید به قرار عاشقانه به مانند یک گیم نگاه کنید (و البته که بسیاری از افراد چنین دیدی دارند)، می توانید احتمالا با مرور در گوشی و با چپ و راست کردن صفحه های نت در زمان کوتاه، یک قرار عاشقانه ی بالقوه در زندگی واقعی ترتیب دهید.

محبوبیت قرار عاشقانه آنلاین ناشی از مولفه های مختلف است اما مهم ترین عامل زمان است. قرار عاشقانه ی آنلاین یک راه موثر برای یک مشکل جدی ارائه می کند.

دیدن عکس پروفایل به اندازه ی دیدن مردم و آشنا شدن با آنها زمان بر نیست. آمارها نشان می دهند که حدود یکی از هر ۵ رابطه از طریق اینترنت شکل می گیرد.

پیش بینی شده که در حدود سال ۲۰۴۰، ۷۰ درصد از ما فرد مقابل خود را از طریق قرار آنلاین خواهیم یافت. مشکل اصلی در مورد نرم افزارهای قرار آنلاین این است که واقعا به درد نمی خورند.

بسیاری از این نرم افزارهای در واقع برای گرفتن پول از مردم می باشند و اصلا هدف انها جفت کردن شما با فرد مناسبتان نیست.

قبل از این که توجه خود را به باد دهید و کیف پولتان را در جیب نرم افزارهای آنلاین خالی کنید، بهتر است چند چیز را بدانید.

روانشناسی موفقیت

۱) مردم در تصاویر پروفایل خود دروغ می گویند

همه ما قبول داریم که این یک تکامل و پیشرفت در زمینه تکنولوژی ارتباطات است و می توان از آن استفاده کرد. از طرفی مردم میخواهند در چشم بقیه خوشایند به نظر برسند.

اغلب افراد می دانند و احتمال می دهند که مردم در مورد پروفایل خود دروغ می گویند و نسبت کمی واقعا صادق هستند.

یک مطالعه از ۱۰۰۰ نفر از کسانی که بصورت آنلاین قرار عاشقانه داشته اند در انگلیس و آمریکا نتایج قابل توجهی ارائه داد.

نتایج نشان داد که حدود ۵۳ درصد از شرکت کنندگان تایید کردند که در پروفایل مربوط به قرار عاشقانه خود دروغ گفته اند. زنان ب طور آشکاری خیلی بیش تر از مردان دروغ گفته اند و این بیشتر در مورد ظاهر و قیافه بوده است.

در حدود ۲۰ درصد از زنان عکس هایی از دوران جوانی و یا سن کمتر ارسال کرده اند. اما مردان تا حدی بهتر عمل کرده اند.

متداولترین دروغ مردان در مورد وضعیت مال، تخصص، در مورد داشتن شغل بهتر (به لحاظ مالی) بوده و اینها را بهتر از آن چیزی که در واقع هست جلوه داده اند.

۴۰ درصد از مردان گفتند که این دروغ ها را گفته اند اما در حدود یک سوم از این تعداد در زنان چنین دروغ هایی گفته اند. هرچند میزان دروغ گویی در نمونه انگلیس تا حدودی کمتر بود، با این حال ۴۴ از کل زنان تایید کرده اند که در مورد عکس پروفایلشان صادق نبوده اند.

در هر دوی نمونه های آمریکا و انگلیس میزان دروغ گویی با افزایش سن کاهش داشته است. شاید افراد مسن تر بیشتر دوست دارند تا خود واقعی شان را بجای یک تصویر ایده آل و یا خیالی نشان دهند.