خساست

خساست اشخاص و گدا دارای تشابه های یکسانی هستند.

گفت و گو کردن در رابطه با گدایان رسمی ساده تر به نظر می رسد.

به دلیل این که ظاهر و باطن آنها با یکدیگر تطابق دارد.

ولی در رابطه با اشخاص خسیس و بخیل به سادگی نمی باشد.

به دلیل اینکه ظاهر و باطن گاهی اوقات با یکدیگر تطابق ندارد.

و طیف آنها هم  نسبت به گدایان دارای گستردگی بیشتری می باشد.

 • از جمله امکان دارد اشخاص محترمی هم که در این زمینه به خصوص اندکی  برخوردارند.
 • و نمی‌توان آن را به بیرون از هنجار تلقی کرد و در طیف اشخاص خسیس قرار داد.

خساست

روانپزشکی افراد خسیس

اشخاص خسیس چه مشکل روانپزشکی امکان دارد دارا باشند؟

بیشتر آنان در طبقه بندی های تشخیص دادن در روانپزشکی .

جزو مبتلایان به اختلال شخصیت وسواسی-اجباری واقع می باشد.

 • درعین حال شخصی با شخصیت به هنجار امکان دارد.
 • بعضی از ویژگی‌های این نابسامانی شخصیتی مانند خساست را دارا باشد.
 • نکته پر اهمیت این می باشد که شخص می تواند .
 • مبتلا به نابسامانی شخصیتی وسواسی – اجباری باشد .

 شخصیت وسواسی – اجباری

بدون اینکه کمترین اثری از خسیس بودن و هدف صرفه‌جویی در او دیده شود.

این موضوع کاملاً پیچیده و دشوار می باشد.

به همین خاطر فقط از عهده روانپزشکی بر می آیند.

که بتواند به هنجار را  از نا به هنجار،مسئله های شخصیتی را از بیماریهایی وضعیتی.

و  بیماری‌های کارکردی را از بیماری‌های عضوی تمیز کنند.

مطالب و مقالات سایت “مشاوره ازدواج” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

مشکل روانی خساست 

 • روانشناسان خساست را یک مشکل روانی تلقی می‌کنند .
 • به دلیل اینکه اعتقاد دارند اشخاص مبتلا به این اختلال روحی روانی .
 • در تمام برخوردهای شان مبتلا به خساست می‌شوند.
 • حتی در ابراز کردن احساسات و همینطور نشان دادن.
 • محبت شان به همسر یا فرزند و همینطور اقوام نزدیک.

روانشناسی سخاوت 

از نظر علم روانشناسی “سخاوت روح” یکی از خصوصیات مثبت.

روحی -روانی و برخوردی می باشد.

که تقریبا تمام اشخاص با اندکی فرق در میزان آن موجود می باشد.

ولی در برخی از اشخاص این خصوصیات برخوردی .

که اجازه یا فرصت آشکار شدن و ظاهر شدن پیدا نمی‌کند.

و همین‌گونه ناتوانی آنها را به یک شخص خسیس تبدیل خواهد کرد.

برای دیدن مقاله های بیشتر در رابطه با این موضوع به مرکز مشاوره ازدواج رجوع کنید

منبع:کانون مشاوران ایران