درمان وسواس فکری جبری چکونه است؟ صفحه ای که درمان های مختلف اختلال وسواس را توضیح می دهد. شامل: درمان دارویی و شناختی رفتاری، با آخرین پیشرفت ها در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

درمان های موثر برای اختلال وسواس فکری جبری

اختلال وسواس فکری عملی چهارمین اختلال روانی شایع پس از فوبیا، اعتیاد و افسردگی است. در بیشتر موارد اولین نشانه های اختلال وسواس فکری اجباری در دوران کودکی شروع می شود.

این گونه است که ما سرگرمی ها، کمال گرایی یا تشریفات را در کودکان خردسال می بینیم. رشد آن، در صورت عدم درمان، مزمن است. وسواس و اجبار با گذشت زمان افزایش می یابد.

به طور کلی، این افزایش ها با رویدادهای استرس زا که در روند عادی زندگی رخ می دهد (از دست دادن، بدبختی، بیکاری، بیماری و غیره) همراه است (مکاریان و همکاران، ۲۰۱۰).

با وجود جدی بودن مشکل و ناتوانی ناشی از آن؛ تنها ۳۵ تا ۴۰ درصد از افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری جبری به دنبال درمان هستند. علاوه بر این، تنها کمتر از ۱۰٪ درمان مبتنی بر شواهد دریافت می کنند (Hannah C. Levy, Carmen P. McLean, Elna Yadin, Edna B. Foa, (2013))

دو درمان وجود دارد که نشان داده شده است که در اختلال وسواس اجباری موثر هستند: درمان دارویی و رفتار درمانی شناختی.

درمان دارویی اختلال وسواس فکری جبری

این مبتنی بر استفاده از داروهای ضد افسردگی است، خواه آنها سه حلقه‌ای کلاسیک باشند یا مهارکننده‌های مدرن‌تر بازجذب سروتونین. دومی در ۴۰ تا ۶۰ درصد بیماران اثربخشی بهتری داشته و دارای عوارض جانبی است که عموماً قابل قبول است. یکی از رایج ترین این اثرات، تأثیر آن بر روی میل جنسی است، زیرا باعث ممانعت و مشکل در رسیدن به ارگاسم می شود. مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین (SSRIs) بیشترین استفاده را دارند. آنها حتی تنها داروهایی هستند که توسط اداره داروی آمریکا برای درمان اختلال وسواس فکری- جبری تایید شده است.

اگرچه بسیاری از بیماران بهبود می یابند، اما تعداد کمی از آنها موفق می شوند علائم خود را با درمان فقط SSRI به حداقل برسانند (Simpsons et al., 2013). برای بیمارانی که بهبود نمی یابند یا نیاز به درمان تکمیلی دارند، همین نویسندگان درمان شناختی رفتاری را توصیه می کنند.

محدودیت های دیگری برای درمان دارویی وجود دارد. بسیاری از بیمارانی که به آن پاسخ نمی‌دهند و وقتی دارو قطع می‌شود، بدون توجه به زمان مصرف آن، این اختلال عود می‌کند. بنابراین، بخش قابل توجهی از بیمارانی که فقط با دارو درمان می‌شوند باید در طول زندگی خود دارو مصرف کنند (Makarian et al., 2010).

درمان شناختی رفتاری اختلال وسواس فکری جبری

علاوه بر درمان دارویی، درمان شناختی رفتاری که با آن سازگار است، اثربخشی مشابه یا بالاتر و میزان عود کمتری از خود نشان داده است.

به عنوان یک اختلال اضطرابی، درمان شناختی رفتاری شامل قرار گرفتن در معرض آن چیزی است که از آن می ترسد (فکر یا واقعیت) با ممنوعیت انجام رفتارهای اجتنابی، در این مورد خنثی کردن تشریفات، به طوری که بیمار در معرض خطر احساس اضطراب باشد. پذیرش اضطرابی که احساس می کنید فرآیندی است که به درمان کمک می کند.

علیرغم اثربخشی اثبات شده آن، این درمان مشکلاتی را ارائه می دهد که در حال بررسی هستند: عودها به طور مکرر رخ می دهند و تعداد غیر قابل ملاحظه ای از بیماران درمان را کامل نمی کنند زیرا روش، قرار گرفتن در معرض با پیشگیری از پاسخ، برای بیمار سخت است و برای درمانگر سخت است.

آخرین پیشرفت ها: درمان با پذیرش و تعهد

نسل سوم درمان شناختی رفتاری، به‌ویژه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، تغییراتی را در جنبه‌های خاصی از درمان پیشنهاد می‌کند. با آنها به این می رسند که تعداد ترک تحصیل بسیار کمتر است.

یک تغییر مهم این است که هدف بیمار از بین بردن اضطراب نیست، بلکه دستیابی به انعطاف روانی لازم است تا اضطراب در زندگی و اهداف، علایق و ارزش های او مداخله نکند. دخیل است شخصی و شدید، زیرا تغییراتی که آنها را به وجود می آورد نه تنها با هدف خاموشی یا عادت دادن به اضطراب، که برای بیمار به معنای تغییرات عمیق در پذیرش احساسات اضطراب، کشف و تعهد به علایق و ارزش های خود و گسترش است. از خودپنداره در حال حاضر شواهدی وجود دارد که نشان می دهد تغییرات درمانی که در درمان رخ می دهد باعث می شود بیمار انگیزه بیشتری برای افشای خود داشته باشد و عودها کمتر خواهد بود.

اثرات به دست آمده با ترکیب درمان های دارویی و شناختی رفتاری مورد مطالعه قرار گرفته است و مطالعاتی که تاکنون وجود دارد نشان می دهد که درمان ترکیبی به تنهایی نتایج بهتری نسبت به هر یک به دست نمی دهد. اگرچه تحقیقات جدیدی وجود دارد که شواهدی از دارویی پیدا کرده است که سرعت اولیه قرار گرفتن در معرض را بهبود می بخشد، که درمان روانشناختی انتخابی برای اختلال وسواس فکری-اجباری است (چاسون و همکاران، ۲۰۱۰).

نوروتراپی

در این روش از لورتا نورویدبک برای درمان استفاده می شود که عورضی نداشته و نیاز به مضرف دارو ندارد. برای اطلاعات بیشتر به سایت مرکز مشاوره ستاره ایرانیان مراجعه فرمایید.