میل جنسی موهبت الهی بوده که خداوند آن را برای گرم شدن زندگی در بین زوجین قرار داده و وسیله ای برای ابراز عشق و وفاداری برای کسی است که عاشقانه او را دوست داریم. اما این موهبت الهی به دلایل اینکه همواره سرکوب شده است مبدل به وسیله ای شده است برای سوء استفاده. کسانی که ازدواج نکرده اند و دچار بیماری آزار جنسی هستند از این امر برای آرام کردن غرائز خود استفاده کرده و بسیاری را گول زده و از آنان استفاده می کنند. بسیاری از قربانیان این افراد کسانی هستند که ناخواسته وارد این معقوله شده اند درواقع طبق آماری که مرکز مشاوره ارائه کرده است کسانی که مرتکب این جرم و گناه می شوند خود بازیچه دست کس دیگه بوده و یا از بیماری روحی رنج می برند.

line-separator

از طرف دیگر کسانی هستند که ازدواج کرده و میل جنسی بالایی در مقایسه با همسرشان دارند این افراد برعکس گروه بالا مرتکب گناه نشده و جرمی ندارند بلکه طبع گرم داشته و خواهان برطرف کردن خواسته خود هستند بنابراین به صورت شرعی و قانونی این کار را انجام می دهند.

line-separator

اما در قبال گروه اول تنها یک کار می توان کرد و آن هم در ابتدا شناسایی مشکل آنان و بعد از آن مشاوره و ازدواج با آگاهی کامل طرفین بهترین روش می باشد ولی در برابر گروه دوم مشاوران ازدواج مرکز مشاوره توصیه می کنند که هرکدام که میل کمتری دارند در این زمینه با همسرشان صحبت کنند به گونه ای که احساسات طرف مقابل جریحه دار نشود زیرا ممکن است آسیب بسیاری به فرد وارد شود. میل جنسی زیاد در یک زندگی زناشویی خوب است اما نه همیشه! باید همواره اعتدال را رعایت کرد تا مشکل خاصی پیش نیاید. بنابراین باید خویشتن داری در برابر میل جنسی نشان داده تا لذت همیشگی آن پابرجا باشد.

منبع: کانون مشاوران ایران

مرکز مشاوره ازدواج