از نظر دکتر مریم اسبقی روانشناس  و زوج درمانگر: سه عامل اصلی که سبب ناخشنودی در زوجین می شود را شناسایی کنید و از ازدواج خود مراقبت کنید.

مشاهده ویدیو روانشناسی

شماره های تماس 02