روانشناسی بالینی بهتره یا مشاوره

رشته های مشاوره و روانشناسی بالینی دارای فرق می باشد.

اگرچه دیگر واحدهای درسی آنها دارای شباهت می باشند.

ولی این  به این معنا نمی باشد که به یک روش یکسان آموزش بدهند.

روانشناسی بالینی بهتره یا مشاوره

رشته روانشناسی بالینی 

در هر رشته دارای فرق می باشد و رشته تقریبا نزدیک به هم می باشند.

ولی نکته اصلی اینجا می‌باشد که :

 • مشاوران بیشتر در جلوگیری کردن از آشکار شدن فشارهای روانی .
 • به اشخاص سالم از حیث روانی مشاوره خواهند داد .

در صورتی که روانشناسان بالینی بیشتر در صدد معالجه اشخاصی هستند .

که به نوعی دارای اختلالات روانی هستند و از آن رنج می‌برند.

به بیان دیگر حوزه فعالیت مشاوران گسترده‌تر و تقریباً همه اشخاص جامعه می باشد .

ولی حوزه فعالیت روانشناسان به جمع کوچکتری از اشخاص جامعه .

یعنی دارندگان مشکلات روحی و روانی می باشد .

مطالب و مقالات سایت “مشاوره ازدواج” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

ویژگی رشته مشاوره 

 • مشاوره پس از فارغ التحصیلی می‌تواند برای خود دفتری تأسیس کنند .
 • و به ارائه دادن خدمات مشاوره ای مانند مشاوره خانواده و ازدواج .
 • و همینطور شغلی و تحصیلی بپردازند. در حقیقت زمینه کاری یک مشاور .
 • مانند چه چیزی می باشد که عموما مردم از یک روانشناس در ذهن خود دارند.
 • البته به اشخاصی که به یک مشاور مراجعه می‌کنند رجوع کننده می‌گویند نه بیمار.
 • به دلیل اینکه این اشخاص دارای مشکلات کوچکی می باشند نه یک نوع بیماری.
 • و یک روانشناس بالینی پس از فارغ التحصیل شدن می‌تواند به معالجه اشخاصی .
 • که دارای مشکلات روانی می باشند بپردازد.

خصوصیات رشته روانشناسی بالینی

به اشخاصی که به روانشناس بالینی رجوع می‌کنند.

عنوان بیمار داده می شود به دلیل اینکه دارای بیماری های روانی می باشند.

 • روانشناسان بیشتر در بیمارستان‌های روانی به کار مشغول می‌باشند.
 • یکی از پر اهمیت ترین فرق های روانشناسی و مشاوره به بُعد زمانی مربوط می‌شود.
 • یعنی اینکه روانشناسی برای مشکلاتی که در زمان گذشته بر روی شخص تأثیر گذاشته تأکید می‌کنند .

ولی مشاوره آینده نگر می باشد و معمولاً به انتخاب های اشخاص ربط پیدا می‌کند .

به این صورت که یک مشاور فرد را برای تصمیم گرفتن.

میان دو یا چند انتخاب برای آینده خود به راهنمایی کردن می‌پردازد.

برای دیدن مقاله های بیشتر در رابطه با این موضوع به مرکز مشاوره ازدواج رجوع کنید

منبع:مشاورانه