اگرچه هر کسی تعریف خاص خود را از عشق دارد.

اما تقریبا همه عشاق باور دارند که لحظه هایی که با هم هستند، لحظاتی خاص است که آن را به بی بند و باری جنسی، مصرف مواد، اضافه کار و موفقیت های شغلی ترجیح می دهند.

در آن لحظات احساسی که به خودشان دارند نیز تغییر می کند، انرژی بیشتر و نگاه مثبت تر به زندگی دارند
شوخ طبع تر، بازیگوش تر و خوش بین تر می شوند.

می توان عناصر عشق را اینگونه برشمرد:

۱_ انرژی:

عشق واقعی باعث انرژی جسمانی، ذهنی و عاطفی شما خواهد شد.

۲_شور و اشتیاق:

رابطه و عشق سالم باعث ایجاد نگرش و برخورد سالم شما با دنیا و آدم های اطراف تان خواهد شد.

۳_ اعتماد به نفس و خوش بینی:

هنگامی که عاشق هستید نسبت به توانایی خود و دنیای اطراف نگرش مثبتی دارید.

۴_ سخاوت و بخشندگی:

هنگامی که عاشق هستید برایتان بخشش و نثار کردن محبت تان به دیگران راحت است.

۵_آرامش و خود بودن:

عشق به شما احساس راحتی فکری و روحی و پذیرش خود می دهد و باعث آرامش روحی تان می شود.

اما چه چیزی باعث هجوم یکباره احساسات خوب در ما می شود که آن را عشق رمانتیک می نامیم؟

جالب است بدانید که متخصصان بیوشیمی روانی متوجه شده اند که عشاق تحت تاثیر برخی هورمون های طبیعی به حالتی شبیه (نئشه شدن) می رسند.

ترشح هورمون دوپامین و نوراپینفرین، به هنگام جذب شدن باعث احساس سرخوشی، نگرش مثبت به زندگی، بالا رفتن انرژی و احساس می شود.

مثلث عشق چیست؟

در جدید ترین نظریه ای که از عشق توسط روان شناسان مطرح شده، عشق را دارای سه وجه اصلی می دانند که به آن مثلث عشق می گویند.

این سه وجه شامل:

۱٫ صمیمیت، ۲٫ تعهد و ۳٫ شهوت است.

• مولفه اول عشق : صمیمیت: صمیمیت به عنوان جوهره اصلی عشق مطرح شده است.
در واقع صمیمیت به معنای احساساتی است که نشانه نزدیکی و نزدیک بودن است

این احساسات شامل: درمیان گذاشتن مسائل شخصی، توجه زیاد، اظهار محبت، علاقه و دلسوزی، دریافت و ارائه حمایت عاطفی و در کل به معنای در قید و بند طرف مقابل بودن است.

• مولفه دوم عشق: شهوت یا شور و شوق: این مولفه به شور و اشتیاق و کشش جسمانی و انگیزه های جنسی اشاره دارد و شامل اشتغالات ذهنی نسبت به معشوق است.

• مولفه سوم عشق: تعهد: این مولفه شامل تصمیم های هشیارانه و ارادی و همچنین غیرارادی فرد دارد.

در واقع این مولفه بیشتر بعد شناختی دارد و به تصمیم های کوتاه مدت و بلند مدت فرد برای علاقه مندی و مراقبت نسبت به معشوق خویش اشاره دارد.

مثلا تصمیم گیری برای پایبندی به معشوق و اینکه شریک دیگری برای خود انتخاب نکند حاکی از مولفه سوم یعنی متعهد بودن فرد است.

سکستراپی مشاوره ازدواج

انواع عشق را بشناسید.

با توجه به نظریه استرنبرگ و مولفه های عشق، می توان انواع عشق را بدین شرح بیان نمود:

۱_فقدان عشق:

هیچ کدام از سه مولفه در رابطه وجود ندارد، یا بسیار کم رنگ است.

این حالت در رابطه بین زوجین بسیار ناخوشایند و خطرناک می باشد اما در سایر روابط خیر، مثلا رابطه رسمی دو همکار.

۲_دوست داشتن:

تنها عامل صمیمیت بین دو نفر وجود داشته باشد و از دو مولفه دیگر یعنی شهوت و تعهد خبری نباشد می توان گفت رابطه صرفا دوستانه است که در آن دلسوزی، مهربانی، توجه و علاقه وجود دارد.

۳_شیفتگی:

در این حالت بعد شور و شهوت بر سایر ابعاد حاکم است، فرد به نوعی دلباخته طرف مقابل شده و به ایده آل سازی شخص می پردازد که در اغلب موارد با وصال به معشوق پایان می یابد.

۴_عشق رمانتیک:

این نوع عشق ترکیبی از صمیمیت و شهوت است. نوعی احساس نزدیکی، جذابیت، و پیوند بین دو زوج برقرار است.

در این نوع عشق هیجان های مثبت و خود افشاگری بالاست اما به دلیل نداشتن تعهد امکان ماندگاری آن پایین است.

۵-عشق رفاقتی:

در این مدل از عشق مولفه های صمیمیت و تعهد بالا است اما رفتار شهوانی بین طرفین دیده نمی شود.

۶_عشق کامل یا آرمانی:

این حالت ترکیب هر سه مولفه یعنی صمیمیت، تعهد و شهوت است. زوجین به هم به عنوان یک انسان احترام می گذارند، رفتاری دوستانه و صمیمی دارند

روابط زناشویی بدون گناه و همراه با احساس لذت و تعهد را با هم تجربه می کنند.