روزهای اولیه ی آشنایی برای همه ی افراد، پر هیجان و شور انگیز است. اما پس از مدتی ممکن است احساس کنید رابطه تان به خوبی قبل نیست، شور و هیجان سابق را ندارید و یا دچار این احساس شوید که “من تکراری شده ام و دیگر به اندازه ی قبل، دوست داشتنی نیستم”.
در چنین شرایطی، ممکن است احساساتی مانند غم و اندوه و افسردگی به سراغ تان بیاید، کتاب های زیادی را بخوانید و یا به مشوار مراجعه کنید.
در این مطلب قصد داریم تا با شما در مورد روش های ایجاد جذابیت در رابطه و ایجاد یک عشق پایدار بیشتر صحبت کنیم

سکستراپی مشاوره ازدواج

روانشناسی عشق چیست؟

روانشناسی عشق به عنوان شاخه ای در علم روانشناسی به بررسی حالات روانی و هیجانی افرادی می پردازد که دچار علایم عاشقی شده اند.

هدف این شاخه آن است که به افراد کمک کند تا در هنگام تجربه ی هیجاناتی مانند عشق، نسبت به آن ها آگاه شوند و بهترین عملکرد را داشته باشند.

به عنوان اولین نکته باید بدانید که عشق ورزیدن چیزی بیشتر از یک هیجان است. به زبان ساده تر، برای داشتن یک عشق پایدار، لازم است تا عشق ورزیدن را به عنوان یک هنر، یاد بگرید.

در غیر این صورت، نمی توانید رابطه ای ماندگار را تجربه کنید و شور و حرارت اولیه ی ارتباط تان به راحتی خاموش می شود