ستونهای زندگی زناشویی

ستونهای زندگی زناشویی

به همسرم احترام بگذارم

همه جا از او حمایت کنم

به او محبت نمایم

خوش اخلاق باشم

مطابق درآمد هزینه نمایم

در مقابل محبت او سپاسگزار باشم

در موقع نیاز به همسرم کمک نمایم

نسبت به قرار داد ازدواج پایبند باشم

خطای همسرم را ببخشم

نسبت به والدین و خانواده همسرم احترام بگذارم

در پیشرفت همسرم به او کمک نمایم

نسبت به زیباسازی محیط خانه و خود کوشا باشم

مسائل خانه را جایی منتقل نکنم و رازدار باشم

امین و امانتدار همسرم باشم

نسبت به همسرم وفادار باشم

در تربیت فرزند با همسرم همکاری داشته باشم

مدیریت شوهر را بپذیرم

در دوران بارداری به همسرم کمک اساسی نمایم

در هزینه زندگی میانه‌رو باشم

به همسرم اعتماد و اطمینان داشته باشم

به درستی نیاز جنسی همسرم را ارضا نمایم

از نیازهای همسرم آگاه شده و در حد امکان آنها را برآورده سازم

یک صداقت سنجیده با همسرم داشته باشم

معاشرت مناسبی با اطرافیان خود و همسرم داشته باشم

با ازدواج مسئولیت جدید را بپذیرم

تفاوت های فردی و تفاوت های جنسی را بپذیرم

خانواده همسر را به عنوان خانواده صمیمی بپذیرم

توقع بیجا از همسرم نداشته باشم

از همسرم عیبجویی نکنم

از غیر همسر چشم بپوشم

در مقابل همسر با اطرافیانم ائتلاف نکنم

از انتقاد مخرب و طعنه زدن دست بردارم

از رفتار والدگونه باید و نبایدها بپرهیزم

همسرم را آنگونه که هست بپذیرم

به عقاید همسرم احترام بگذارم

استقلال همسرم را مراعات کنم

مانع رابطه صمیمی همسرم با خانواده اش نشوم

همسرم و خانواده اش را در هر شرایطی تحقیر نکنم

همسرم را از هیچ لحاظ با کسی مقایسه نکنم

وقتی همسرم از بیرون به خانه برمیگردد چند دقیقه به او اجازه بدهم خود را از مسائل دنیای کار دور کند و به آرامش برسد سپس در مورد مسائل مختلف با او صحبت کنیم
رفرنس :دکترپناهی

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مشاوره ازدواج رجوع کنید

منبع:فارس پاتوق