سوالات مشاوره ازدواج

سوالات مشاوره ازدواج:پرسش ها و تستهای زیر برای شناختن زن و شوهر نسبت به یکدیگر دارای اهمیت می باشد .

و طرفین می توانند جواب های یکدیگر را با هم به مقایسه بپردازند .

و داشتن تفاهم یا عدم تفاهم را با یکدیگر بسنجند.

سوالات مشاوره ازدواج

سوالات مرکز مشاوره ازدواج

  • پر اهمیت ترین علتی که همسر آینده خود را دوست دارید چه می باشد؟

-به دلیل این که دارای مزایایی در زندگی می باشد که از اطرافیان بهتر می باشد.

-هدیه می باشد از طرف خداوند و همسفری برای  در همه دوران زندگی.

-در شروع رابطه برای من تازگی می باشد و به آن علاقه دارم و بعدها امکان دارد که برایم کسل کننده شود.

-تنها ویژگی اخلاقی و برخورد او امکان دارد که مرا به خود شیفته کند.

-کدام یک از موارد زیر به عقیده شما صحیح می باشد؟

سوالات اعتقادی در مشاوره ازدواج

-تنها شیوه رسیدن به خداوند دین و مذهب می باشد.

-تمام موجودات مرحله تکامل شان بستگی دارد که به سوی خدا در حرکت باشد و در آخر به او برسند.

-ما در اطراف مادی خود باید از  نعمت ها لذت ببریم و بهتر می باشد به مسئله های معنوی نپردازیم.

-برای اینکه به خدا برسیم تنها باید از مذهب شیعه به پیروی کردن بپردازیم.

-و هیچگونه مذهبی دیگر مورد قبول نمی باشد.

-آیا عشق زمینی را شیوه ای برای رسیدن به عشق خدا می دانید.

سوالات مشاوره ازدواج1

عشق در سوالات مشاوره ازدواج

بهترین گزینه به عقیده شما چه می باشد؟

  • بله کاملاً درست است به دلیل اینکه همسرمان جزوی از وجود خدا محسوب می شود.
  • خیر به هیچ عنوان به دلیل اینکه عشق خدا جدا از عشق های دنیوی می باشد.

در این رابطه بخوانید :

سوالات مشاوره قبل ازدواج

سوالات جلسات مشاوره قبل ازدواج

سوالات مشاوره ازدواج در مورد دین

  • خدا را در چه چیزی مشاهده می کنید و به چه صورت او را احساس خواهید کرد؟
  • به احساس کردن خدا نپرداختم و زیاد هم دنبال این موضوع نمی باشم.
  • خدا را در وجود خودم و همه زیبایی هایی که در دنیا مشاهده می‌کنم.
  • و همینطور در همه مرحله های زندگی خود او را احساس می کنم.
  • شناختن خدا را درشناختن امامان و همین‌طور پیامبران و اطلاع داشتن از دین ها مشاهده می کنم.
  • شناختن خدا در این دنیا که دسترسی به آن نداشته ایم بی فایده می باشد.
  • برای دیدن مقاله های بیشتر در رابطه با این موضوع به مرکز مشاوره ازدواج رجوع کنید.

منبع:e-teb.com


در ادامه بخوانید :