سوالات مشاوره قبل از ازدواج

سوالات مشاوره قبل از ازدواج:

مشاوره قبل از ازدواج سالهایی که می توانید از همسر آینده خود بپرسید.

شامل موارد زیر می باشد:

اهمیت مشاوره قبل از ازدواج

  • آیا شما مایل به بچه دار شدن می باشید؟ اگر تمایل دارید چند فرزند؟
  • اگر هنگامی مشخص شد که من یا شما به بچه دارشدن قادر نمی باشیم.
  • آیا می‌پذیرید که از پرورشگاه بچه بیاوریم و به بزرگ کردن آن بپردازیم؟
  • آیا مادر باید از شغلی که دارد صرف نظر کنند و به نگهداری فرزندان بپردازد؟

در این صورت شرایط مالی زندگی مشترک به چه شرایطی دچار خواهد شد؟

آیا مرد خانه  در این جور مواقع  می تواند به تنهایی زندگی را مدیریت کند؟

سوالات مشاوره قبل از ازدواج

رفتار مناسب در زمان جر و بحث کردن

  • در صورتی که جر و بحث کردن به وجود آید چه واکنشی نشان خواهید داد؟
  • آیا به عصبانی شدن می پردازید؟
  • در صورت عصبانی شدن چه برخوردی از خود نشان خواهید داد؟

در رابطه با تعهد داشتن به زندگی چه نظری دارید؟

هنگام خیانت از سوی خودتان یا من چه واکنشی نشان خواهید داد؟

تعطیلات را به چه صورت بگذرانیم؟

آیا برنامه تعطیلات دو نفره خواهیم داشت یا باید با فامیل تعطیلات داشته باشیم؟

مطالب و مقالات سایت “مشاوره ازدواج” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.


در این رابطه بخوانید :

نقش مشاوره ازدواج

پرسش نامه پیش از ازدواج


رفتار صحیح در خانواده

  • در رابطه با فرزندان برخورد و انضباطی در نظر دارید؟
  • عقیده مذهبی شما به چه صورت می باشد؟
  • نظر شما در رابطه با زندگی زناشویی چه می باشد؟

و یا چه شخصی مسئولیت خرید کردن برای منزل است؟

و یا چه کسی مسئول آشپزی کردن را دارد  آیا در این رابطه کمک خواهید کرد؟

آیا برای همسر خود محدودیت هایی در نظر دارید؟

سوالاتی  می باشند که قبل ازمشاور ازدواج شما احتیاج دارید که آن را از شخص مقابل خود بپرسید.

برای جواب دادن به این سوالات بهتر می باشد که هر دوی شما برای آن وقت بگذارید.

اگر پاسخ دادن یک سوال فکر کردن فراوان نیاز دارد فعلاً از آن بگذرید و سوال بعدی بروید.

به یاد داشته باشید که بهترین ازدواج ها بر طبق پایه قوی و استوار می‌باشد.

در رابطه با این موضوع می توانید در سایت ازدواج مقاله های بیشتر را مطالعه کنید

منبع:مشاوره-خانواده.com