۲۰۰ سوال که قبل از ازدواج باید از خودتان بپرسید

سوالات قبل از ازدواج

ازدواج یک تصمیم مهم در زندگی است و باید با دقت و آگاهی انجام شود. یکی از راه‌های کسب شناخت بیشتر از طرف مقابل، پرسیدن سوالات پیش از ازدواج است. این سوالات می‌توانند در زمینه‌های مختلف زندگی مشترک باشند، از جمله:

شخصیت و ارزش‌ها

  • اهداف و آرزوهای شما در زندگی چیست؟
  • مهم‌ترین ارزش‌های شما در زندگی کدامند؟
  • چه چیزی باعث خوشحالی شما می‌شود؟
  • چه چیزی باعث عصبانیت شما می‌شود؟
  • چه چیزی باعث ناراحتی شما می‌شود؟
  • چه چیزی باعث ترس شما می‌شود؟

سبک زندگی

  • سبک زندگی شما چگونه است؟
  • به چه فعالیت‌هایی علاقه دارید؟
  • چقدر وقت خود را به کار، تحصیل، خانواده، دوستان و سایر فعالیت‌ها اختصاص می‌دهید؟
  • چقدر به نظم و انضباط اهمیت می‌دهید؟
  • چقدر به سلامتی خود اهمیت می‌دهید؟
  • چقدر به مسائل مالی اهمیت می‌دهید؟

رابطه‌ها

  • رابطه شما با خانواده و دوستان چگونه است؟
  • چه انتظاری از رابطه با خانواده همسر خود دارید؟
  • چه انتظاری از رابطه با دوستان همسر خود دارید؟
  • چقدر به روابط خارج از ازدواج اعتقاد دارید؟
  • چگونه با خیانت کنار می‌آیید؟

مسائل مالی

  • وضعیت مالی شما چگونه است؟
  • چه اهداف مالی دارید؟
  • چقدر به پس‌انداز اهمیت می‌دهید؟
  • چقدر به خرج کردن اهمیت می‌دهید؟
  • چه انتظاری از مدیریت مالی همسر خود دارید؟

فرزندپروری

  • آیا می‌خواهید فرزند داشته باشید؟
  • چه تعداد فرزند می‌خواهید داشته باشید؟
  • چگونه می‌خواهید فرزند خود را تربیت کنید؟
  • چه انتظاری از همسر خود در زمینه فرزندپروری دارید؟

مسائل جنسی

  • نگرش شما نسبت به مسائل جنسی چیست؟
  • انتظارات شما از رابطه جنسی چیست؟
  • چه انتظاری از همسر خود در زمینه مسائل جنسی دارید؟

مسائل مذهبی و اعتقادی

  • دین شما چیست؟
  • باورهای مذهبی شما چیست؟
  • چه انتظاری از همسر خود در زمینه مذهب و اعتقادات دارید؟

البته این تنها یک لیست از سوالات پیش از ازدواج است و شما می‌توانید سوالات دیگری را نیز بر اساس شرایط و اولویت‌های خود اضافه کنید. مهم‌ترین نکته در پرسیدن سوالات پیش از ازدواج، این است که صادقانه و با احترام پاسخ‌ها را بشنوید و در مورد آنها صحبت کنید.

در اینجا چند نکته برای پرسیدن سوالات پیش از ازدواج آورده شده است:

 • سوالات را به صورت باز و روشن مطرح کنید تا طرف مقابل بتواند به طور کامل پاسخ دهد.
 • برای پاسخ‌ها قضاوت نکنید و نظرات خود را به طرف مقابل تحمیل نکنید.
 • اگر پاسخ‌های طرف مقابل با انتظارات شما متفاوت است، نگران نشوید و سعی کنید با یکدیگر به توافق برسید.
 • اگر در مورد پاسخ‌های طرف مقابل مطمئن نیستید، سوالات بیشتری بپرسید.

پرسیدن سوالات پیش از ازدواج

پرسیدن سوالات پیش از ازدواج می‌تواند به شما کمک کند تا دیدگاه بهتری نسبت به طرف مقابل خود پیدا کنید و تصمیم بهتری در مورد ازدواج با او بگیرید.

با نزدیک شدن به روز عقد، احتمالاً زوجین درگیر مراسم و جشن می شوند و ممکن است فراموش کنند که پیش از ازدواج این چهار سوال مهم را از خودشان بپرسند.

 1. بزرگترین آرزوی شما در زندگی چیست؟
 2. مهم‌ترین ارزش‌های شما در زندگی کدامند؟
 3. چه چیزی باعث خوشحالی شما می‌شود؟
 4. چه چیزی باعث عصبانیت شما می‌شود؟
 5. چه چیزی باعث ناراحتی شما می‌شود؟
 6. چه چیزی باعث ترس شما می‌شود؟
 7. چه چیزی را در زندگی دوست ندارید؟
 8. چه چیزی را در زندگی دوست دارید؟
 9. به چه فعالیت‌هایی علاقه دارید؟
 10. چقدر وقت خود را به کار، تحصیل، خانواده، دوستان و سایر فعالیت‌ها اختصاص می‌دهید؟
 11. چقدر به نظم و انضباط اهمیت می‌دهید؟
 12. چقدر به سلامتی خود اهمیت می‌دهید؟
 13. چقدر به مسائل مالی اهمیت می‌دهید؟
 14. رابطه شما با خانواده و دوستان چگونه است؟
 15. چه انتظاری از رابطه با خانواده همسر خود دارید؟
 16. چه انتظاری از رابطه با دوستان همسر خود دارید؟
 17. چقدر به روابط خارج از ازدواج اعتقاد دارید؟
 18. چگونه با خیانت کنار می‌آیید؟
 19. وضعیت مالی شما چگونه است؟
 20. چه اهداف مالی دارید؟
 21. چقدر به پس‌انداز اهمیت می‌دهید؟
 22. چقدر به خرج کردن اهمیت می‌دهید؟
 23. چه انتظاری از مدیریت مالی همسر خود دارید؟
 24. آیا می‌خواهید فرزند داشته باشید؟
 25. چه تعداد فرزند می‌خواهید داشته باشید؟
 26. چگونه می‌خواهید فرزند خود را تربیت کنید؟
 27. چه انتظاری از همسر خود در زمینه فرزندپروری دارید؟
 28. نگرش شما نسبت به مسائل جنسی چیست؟
 29. انتظارات شما از رابطه جنسی چیست؟
 30. چه انتظاری از همسر خود در زمینه مسائل جنسی دارید؟
 31. دین شما چیست؟
 32. باورهای مذهبی شما چیست؟
 33. چه انتظاری از همسر خود در زمینه مذهب و اعتقادات دارید؟
 34. آیا اهل سیاست هستید؟
 35. دیدگاه شما در مورد مسائل سیاسی چیست؟
 36. چه انتظاری از همسر خود در زمینه سیاست دارید؟
 37. آیا اهل ورزش هستید؟
 38. چه ورزش‌هایی را دوست دارید؟
 39. چه انتظاری از همسر خود در زمینه ورزش دارید؟
 40. آیا اهل سفر هستید؟
 41. به چه مکان‌هایی علاقه دارید؟
 42. چه انتظاری از همسر خود در زمینه سفر دارید؟
 43. آیا اهل هنر هستید؟
 44. چه نوع هنری را دوست دارید؟
 45. چه انتظاری از همسر خود در زمینه هنر دارید؟
 46. آیا اهل مطالعه هستید؟
 47. چه نوع کتاب‌هایی را دوست دارید؟
 48. چه انتظاری از همسر خود در زمینه مطالعه دارید؟
 49. آیا اهل آشپزی هستید؟
 50. چه نوع غذاهایی را دوست دارید؟
 51. اگر می‌توانستید یک قدرت خارق‌العاده داشته باشید، چه قدرتی می‌خواستید؟
 52. اگر می‌توانستید یک سفر به هر کجای جهان داشته باشید، کجا می‌رفتید؟
 53. اگر می‌توانستید یک مهارت جدید یاد بگیرید، چه مهارتی می‌خواستید یاد بگیرید؟
 54. اگر می‌توانستید یک کار را در زندگی انجام دهید، چه کاری می‌خواستید انجام دهید؟
 55. بهترین دوست شما چه کسی است و چرا؟
 56. خانواده شما برای شما چه معنایی دارد؟
 57. چه چیزی در مورد خودتان بیشتر از همه دوست دارید؟
 58. چه چیزی در مورد خودتان دوست ندارید؟
 59. بزرگترین ترس شما چیست؟
 60. بزرگترین امید شما چیست؟
 61. بهترین خاطره شما از کودکی چیست؟
 62. بدترین خاطره شما از کودکی چیست؟
 63. یک چیز در مورد خودتان را که می‌خواهید همسرتان بداند، چیست؟
 64. یک چیز در مورد همسرتان که می‌خواهید بدانید، چیست؟
 65. اگر می‌توانستید یک چیز در مورد دنیا تغییر دهید، چه چیزی می‌خواستید تغییر دهید؟
 66. اگر می‌توانستید یک چیز در مورد خودتان تغییر دهید، چه چیزی می‌خواستید تغییر دهید؟
 67. چه چیزی باعث می‌شود احساس خوشبختی کنید؟
 68. چه چیزی باعث می‌شود احساس غم کنید؟
 69. چه چیزی باعث می‌شود احساس خشم کنید؟
 70. چه چیزی باعث می‌شود احساس ترس کنید؟
 71. چه چیزی باعث می‌شود احساس امید کنید؟
 72. چه چیزی باعث می‌شود احساس عشق کنید؟
 73. چه چیزی باعث می‌شود احساس قدردانی کنید؟
 74. چه چیزی باعث می‌شود احساس شگفتی کنید؟
 75. چه چیزی باعث می‌شود احساس رضایت کنید؟
 76. چه چیزی باعث می‌شود احساس شکست کنید؟
 77. چه چیزی باعث می‌شود احساس پشیمانی کنید؟
 78. چه چیزی باعث می‌شود احساس گناه کنید؟
 79. چه چیزی باعث می‌شود احساس بخشش کنید؟
 80. چه چیزی باعث می‌شود احساس عفو کنید؟
 81. چه چیزی باعث می‌شود احساس بخشندگی کنید؟
 82. چه چیزی باعث می‌شود احساس سپاسگزاری کنید؟
 83. چه چیزی باعث می‌شود احساس مسئولیت کنید؟
 84. چه چیزی باعث می‌شود احساس تعهد کنید؟
 85. چه چیزی باعث می‌شود احساس وفاداری کنید؟
 86. چه چیزی باعث می‌شود احساس احترام کنید؟
 87. چه چیزی باعث می‌شود احساس اعتماد کنید؟
 88. چه چیزی باعث می‌شود احساس عشق کنید؟
 89. چه چیزی باعث می‌شود احساس دوستی کنید؟
 90. چه چیزی باعث می‌شود احساس خانواده کنید؟
 91. چه چیزی باعث می‌شود احساس تعلق کنید؟
 92. چه چیزی باعث می‌شود احساس امنیت کنید؟
 93. چه چیزی باعث می‌شود احساس آرامش کنید؟
 94. چه چیزی باعث می‌شود احساس رضایت کنید؟
 95. چه چیزی باعث می‌شود احساس کامل بودن کنید؟
 96. چه چیزی باعث می‌شود احساس شادی کنید؟
 97. چه چیزی باعث می‌شود احساس خوشبختی کنید؟
 98. چه چیزی باعث می‌شود احساس معنویت کنید؟
 99. چه چیزی باعث می‌شود احساس امید کنید؟
 100. چه چیزی باعث می‌شود احساس عشق به زندگی کنید؟
 101. وضعیت مالی شما در حال حاضر چگونه است؟
 102. درآمد شما از کجا می‌آید؟
 103. وام یا قرض دارید؟
 104. چقدر پس‌انداز دارید؟
 105. چقدر خرج می‌کنید؟
 106. اهداف مالی شما چیست؟
 107. چقدر به ثبات مالی اهمیت می‌دهید؟
 108. چقدر به ریسک‌پذیری در زمینه مالی اهمیت می‌دهید؟
 109. چقدر به مدیریت مالی مشترک اهمیت می‌دهید؟
 110. نظر شما در مورد مدیریت مالی مشترک چیست؟
 111. چقدر به پس‌انداز برای اهداف بلندمدت اهمیت می‌دهید؟
 112. چقدر به پس‌انداز برای اهداف کوتاه‌مدت اهمیت می‌دهید؟
 113. چقدر به پس‌انداز برای بازنشستگی اهمیت می‌دهید؟
 114. چقدر به پس‌انداز برای فرزندان اهمیت می‌دهید؟
 115. نظر شما در مورد بودجه‌بندی چیست؟
 116. چقدر به بودجه‌بندی اهمیت می‌دهید؟
 117. چقدر به خرج کردن زیاد اهمیت می‌دهید؟
 118. چقدر به پس‌انداز زیاد اهمیت می‌دهید؟
 119. نظر شما در مورد خرید خانه است؟
 120. چقدر به خرید خانه اهمیت می‌دهید؟
 121. نظر شما در مورد خرید ماشین است؟
 122. چقدر به خرید ماشین اهمیت می‌دهید؟
 123. نظر شما در مورد سفر است؟
 124. چقدر به سفر اهمیت می‌دهید؟
 125. نظر شما در مورد خرید لباس و لوازم شخصی است؟
 126. چقدر به خرید لباس و لوازم شخصی اهمیت می‌دهید؟
 127. نظر شما در مورد سرمایه‌گذاری است؟
 128. چقدر به سرمایه‌گذاری اهمیت می‌دهید؟
 129. نظر شما در مورد بیمه است؟
 130. چقدر به بیمه اهمیت می‌دهید؟
 131. نظر شما در مورد وام گرفتن است؟
 132. چقدر به وام گرفتن اهمیت می‌دهید؟
 133. نظر شما در مورد استقراض پول از خانواده و دوستان است؟
 134. چقدر به استقراض پول از خانواده و دوستان اهمیت می‌دهید؟
 135. نظر شما در مورد مدیریت بدهی است؟
 136. چقدر به مدیریت بدهی اهمیت می‌دهید؟
 137. نظر شما در مورد ورشکستگی است؟
 138. چقدر به ورشکستگی اهمیت می‌دهید؟
 139. نظر شما در مورد پول و مسائل مالی چیست؟
 140. چقدر به پول و مسائل مالی اهمیت می‌دهید؟
 141. نظر شما در مورد نحوه خرج کردن پول است؟
 142. چقدر به نحوه خرج کردن پول اهمیت می‌دهید؟
 143. نظر شما در مورد نحوه پس‌انداز پول است؟
 144. چقدر به نحوه پس‌انداز پول اهمیت می‌دهید؟
 145. نظر شما در مورد نحوه سرمایه‌گذاری پول است؟
 146. چقدر به نحوه سرمایه‌گذاری پول اهمیت می‌دهید؟
 147. نظر شما در مورد نحوه مدیریت بدهی است؟
 148. چقدر به نحوه مدیریت بدهی اهمیت می‌دهید؟
 149. نظر شما در مورد نحوه مدیریت امور مالی مشترک است؟
 150. چقدر به نحوه مدیریت امور مالی مشترک اهمیت می‌دهید؟
 151. خانواده شما شامل چه کسانی می‌شود؟
 152. با اعضای خانواده خود چقدر ارتباط دارید؟
 153. چقدر به خانواده خود اهمیت می‌دهید؟
 154. آیا با خانواده همسرتان ارتباط دارید؟
 155. چقدر به خانواده همسرتان اهمیت می‌دهید؟
 156. چه انتظاری از خانواده خود دارید؟
 157. چه انتظاری از خانواده همسرتان دارید؟
 158. آیا با خانواده خود مشورت می‌کنید؟
 159. آیا با خانواده همسرتان مشورت می‌کنید؟
 160. آیا با خانواده خود برای تصمیم‌گیری‌های مهم مشورت می‌کنید؟
 161. آیا با خانواده همسرتان برای تصمیم‌گیری‌های مهم مشورت می‌کنید؟
 162. آیا با خانواده خود در مورد مسائل شخصی صحبت می‌کنید؟
 163. آیا با خانواده همسرتان در مورد مسائل شخصی صحبت می‌کنید؟
 164. آیا با خانواده خود برای حل مشکلات کمک می‌گیرید؟
 165. آیا با خانواده همسرتان برای حل مشکلات کمک می‌گیرید؟
 166. چقدر به نظرات خانواده خود اهمیت می‌دهید؟
 167. چقدر به نظرات خانواده همسرتان اهمیت می‌دهید؟
 168. آیا خانواده شما در مورد ازدواج شما موافق هستند؟
 169. آیا خانواده همسرتان در مورد ازدواج شما موافق هستند؟
 170. اگر خانواده شما با ازدواج شما مخالف باشند، چه کار می‌کنید؟
 171. اگر خانواده همسرتان با ازدواج شما مخالف باشند، چه کار می‌کنید؟
 172. آیا خانواده شما در زندگی مشترک شما دخالت می‌کنند؟
 173. آیا خانواده همسرتان در زندگی مشترک شما دخالت می‌کنند؟
 174. اگر خانواده شما در زندگی مشترک شما دخالت کنند، چه کار می‌کنید؟
 175. اگر خانواده همسرتان در زندگی مشترک شما دخالت کنند، چه کار می‌کنید؟
 176. آیا خانواده شما به شما کمک می‌کنند؟
 177. آیا خانواده همسرتان به شما کمک می‌کنند؟
 178. چه انتظاری از خانواده خود برای کمک در زندگی مشترک دارید؟
 179. چه انتظاری از خانواده همسرتان برای کمک در زندگی مشترک دارید؟
 180. آیا خانواده شما در مورد مسائل مالی به شما کمک می‌کنند؟
 181. آیا خانواده همسرتان در مورد مسائل مالی به شما کمک می‌کنند؟
 182. آیا خانواده شما در مورد تربیت فرزندان به شما کمک می‌کنند؟
 183. آیا خانواده همسرتان در مورد تربیت فرزندان به شما کمک می‌کنند؟
 184. آیا خانواده شما در مورد زندگی مشترک به شما کمک می‌کنند؟
 185. آیا خانواده همسرتان در مورد زندگی مشترک به شما کمک می‌کنند؟
 186. نظر شما در مورد خانواده گسترده چیست؟
 187. چقدر به خانواده گسترده اهمیت می‌دهید؟
 188. آیا با خانواده گسترده خود ارتباط دارید؟
 189. چه انتظاری از خانواده گسترده خود دارید؟
 190. آیا خانواده گسترده شما در زندگی مشترک شما دخالت می‌کنند؟
 191. اگر خانواده گسترده شما در زندگی مشترک شما دخالت کنند، چه کار می‌کنید؟
 192. آیا خانواده گسترده شما به شما کمک می‌کنند؟
 193. چه انتظاری از خانواده گسترده خود برای کمک در زندگی مشترک دارید؟
 194. آیا خانواده گسترده شما در مورد مسائل مالی به شما کمک می‌کنند؟
 195. آیا خانواده گسترده شما در مورد تربیت فرزندان به شما کمک می‌کنند؟
 196. آیا خانواده گسترده شما در مورد زندگی مشترک به شما کمک می‌کنند؟
 197. نظر شما در مورد رابطه بین خانواده و زندگی مشترک چیست؟
 198. چقدر به رابطه بین خانواده و زندگی مشترک اهمیت می‌دهید؟
 199. آیا فکر می‌کنید خانواده می‌تواند در زندگی مشترک اختلال ایجاد کند؟
 200. اگر خانواده در زندگی مشترک اختلال ایجاد کند، چه کار می‌کنید؟

انتظار دارم زندگیم چطور تغییر کند؟

کاملاً عادی است که انتظار داشته باشید ازدواج زندگیتان را تغییر بدهد، اما حقیقت این است که زندگی شما با ازدواج تغییر خاصی نمی کند.

بسیاری از مردم انتظار دارند پس از ازدواج سطح هیجان رابطه بالا برود که ممکن است باعث دعوا و دلشکستگی در زوجین می شود.

با شریک خود راجع به چیزهایی که فکر می کنید پس از ازدواج عوض می شوند یا نمی شوند حرف بزنید، این کار به شما کمک می کند تا واقع بینانه تر به رابطه خود نگاه کنید.

چطور با سختی های زندگی دست و پنجه نرم کنیم؟

معمولاً وقتی تازه ازدواج کرده اید تا مدت ها مثل روز اولی که هم را دیدید حس های خوبی را تجربه خواهید کرد.

این مرحله برای بعضی از افراد می تواند طولانی تر باشد.

اما بالاخره با طوفانی از حوادث مواجه خواهید شد آیا با این طوفان رو برو می شوید یا می گذارید زندگیتان را خراب کند؟

در بعضی شرایط مشاوره پیش از ازدواج یا بعد از ازدواج می تواند زندگی شما را در برابر سخت ترین مشکلات و طوفان ها مقاوم سازد.

چرا می خواهم ازدواج کنم؟

این سوالی است که شما و همسرتان می توانید در موردش صادقانه گفت و گو کنید.

بسیاری از افراد تحت تأثیر این عقیده که قرار است تا ابد خوشبخت شوند ازدواج می کنند و این ممکن است گاهی درست باشد.

اما اغلب مواقع زندگی مشترک احتیاج به تلاش و سازش دارد.

این که چرا شما و همسرتان قصد ازدواج دارید، به شما کمک خواهد کرد که یک پایه محکم برای زندگی خود بسازید.

چهار سوال که قبل از ازدواج باید از خودتان بپرسید

در رابطه خود از چه کسی می توانم الگوبرداری کنم؟

مقایسه رابطه و زندگی خود با دیگران باعث ایجاد احساسات منفی در افراد می شود، اما خوب است که به ازدواج بقیه نگاه کنید و از روابط آن ها یادبگیرید تا زندگی موفق تری داشته باشید.

ازدواج باعث ایجاد شوق و شادی می شود.

با این حال باید منتظر سختی های زندگی هم باشید. مشاوره ازدواج می توانند مانند تعمیرکار که ماشین را تعمیر می کند ازدواج شما را بهبود بخشد.

مشاوره پیش از ازدواج می تواند شرایطی مناسب برای گفت و گو شما و همسرتان در مورد خواسته هایتان باشد.

با شماره ۰۲۱۲۲۳۵۴۲۸۲ تماس بگیرید تا مشاهده کنید که مشاورهای ما چطور سختی این مسیر را برای شما آسان می کنند.

 

منبع: