شوهرم معتاد است چه کنم؟

شوهرم معتاد است چه کنم:زندگی کردن با همسر معتاد احتیاج به رعایت کردن یکسری از موارد.

و نکته های به خصوصی می باشد تا بتوان در مسیر ترک کردن اعتیاد آن به موفقیت رسید.

شوهرم معتاد است چه کنم؟

معتاد بودن شوهر

استفاده کردن از مواد مخدر یکی از بحران‌های پر اهمیت و اصلی در جوامع ما می باشد.

متأسفانه خانواده های فراوانی از زمان گذشته تا به امروز با این موضوع اجتماعی مواجه شده‌اند.

استفاده کردن از مواد نه تنها عوارض جسمی و روحی فراوانی را به همراه دارد.

بلکه بنیان یک خانواده را ضعیف و سست خواهد کرد و خانواده را تا مرز فروپاشی خواهد کشاند.

زندگی کردن با همسر معتاد چه زن و چه مرد مشکلات بخصوص خود را دارا می باشد.

با این وجود با مطرح کردن چند سوال می توان به این نتیجه رسید.

که آیا می‌توان به ادامه دادن زندگی با زن یا مرد معتاد امیدوار بود یا نه؟

برای امیدوار بودن به یک شخص معتاد باید چند عامل را به تجربه کردن پرداخت.

مطالب و مقالات سایت “مشاوره ازدواج” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

زندگی با شوهر معتاد

اگر زن یا مرد معتاد فردی خانواده مدار باشد و زن و بچه اش برای او پر اهمیت بود.

خصوصیات خلقی آرام‌تری دارا بود،  دست بزن نداشت.

مقدار موادی که به مصرف کردن پرداخته است کم می‌باشد.

و نوع مواد مخدر مصرفی از جنس شیشه و کراک و همینطور هروئین نمی‌باشد.

و حاضر می باشد که به کمپ برود و مواد خود را به ترک کردن بپردازد.

همین طور می توان امیدوار بود که به یک زندگی سالم و به آغوش گرم خانواده باز خواهد گشت.

نوع مصرف مواد اعتیاد آور

 • ولی اگر شخص معتاد مدت فراوانی می باشدکه مواد مخدر را استفاده می کند .
 • پس مواد مخدری مانند شیشه و کراک مصرف کرده است.
 • مقدار مصرف آن فراوان می باشد و از لحاظ شخصیتی سست و ضعیف است.
 • ادامه دادن زندگی با او همراه با مشکلات و تنش های فراوانی می باشد.
 • با کراهت تصمیم می‌گیرد که به کمپ برود و ترک کند.
 • ولی موفق به ترک نمی شود یا حاضر نمی باشد .
 • برای ترک کردن به کمپ مراجعه کنند.
 •  با این گونه نشانه ها می توان بیان کرد .
 • که با این شخص نمی‌توان زندگی کرد.
 • و او را به عنوان یک شریک زندگی محسوب کرد.

ترک دادت شوهر معتاد

قدم اول هنگامی که متوجه می شویم دارای فرد معتاد هستیم

پراهمیت ترین نکته در این مرحله پس از تشخیص دادن اعتیاد عکس العمل ما می باشد.

خانواده امکان دارد شوکه شود و نمی توانند که باور کند.

و بعد از آن تلاش می‌کنند که با معتادش مبارزه کنند.

و البته در آخر با ماجراها کنار خواهند آمد و سعی می کنند از او حمایت کنند.

قدم دوم هنگامی که قرار می‌باشد با او به زندگی کردن بپردازیم

در حقیقت زندگی نمی‌توان فرار کرد.شوهرم معتاد است چه کنم؟

در هر صورت ما حالا دارای یک فرد معتاد به عنوان یکی از اعضای اصلی خانه‌مان دارا می باشیم.

و به غیر از کوشش کردن برای تشویق کردن ترک کردن مجبور می باشیم.

که با او به زندگی کردن بپردازیم.شوهرم معتاد است چه کنم؟

بایدهای الزامی برخوردتان باید به صورت محترمانه و همینطور صادقانه باشد.

در صورتی که اعتماد او را به از دست دادن نپردازید.

با او شوخی کنید و به صورت صریح صحبت کنید.

ولی هر بار فقط در رابطه با یک موضوع مشخص با او گفت و گو کنید.

مقاله های بیشتر در رابطه با این موضوع را در سایت مشاوره قبل ازدواج ببینید

افزایش اعتماد به نفس شوهر معتاد

 • تلاش کنید اعتماد به نفس و شخصیت او را به بالا ببرید.
 • او را در کارهای معمولی و کوتاه‌مدت شریک کنید.
 • و کارهای مثبت او را به یاد آورید.
 • کاری کنید که روی صحبت شما حساب باز کند.
 • خودتان را هم به فراموشی نسپارید.
 • با مشاوره متخصص سعی کنید در تماس باشید .
 • یک دوره اعتیاد شناسی را به گذراندن بپردازید.
 • یک چیزی مانند همین شیوه زندگی خودمان را مطالعه کنیم.
 • و این را به یاد داشته باشید که تنها نمی باشید.
 • این را قبول کنید که عزیز شما از بیماری اعتیاد در حال رنج می باشد.
 • و قدرت انتخاب کردن و مدیریت کردن مصرف مواد مخدر را از دست داده است.

منبع:مشاوره-آنلاین.com