عوامل بروز پریشانی ذهنی

عوامل بروز پریشانی ذهنی :به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود: عوامل درونی و عوامل بیرونی.

عوامل درونی پریشانی ذهنی، مربوط به ویژگی های شخصیتی فرد می باشد .

که واکنش های وی نسبت به هیجانات و تحریکات را سبب می شود.

بررسی عوامل بروز پریشانی ذهنی

 •  عوامل بیرونی این اختلال به محیط اطراف و آثار آن بر شخص باز می گردد.
 • آثار محیط بیرونی به صورت امواج و انرژی وارد ضمیر ناخود آگاه فرد می شود .
 • و این توان را دارد که باعث ایجاد حواس پرتی و اختلال ذهنی در فرد شود و انتظام فکری شخص را بر هم بزند.
 • با این توصیف می توان به این نتیجه رسید که هر مقدار که از میزان هیجانات و التهابات منفی درونی و بیرونی فرد کاسته شود.

از میزان آشفتگی ذهنی وی نیز کاسته خواهد شد و بالعکس بر میزان تمرکز فکری وی افزوده خواهد گشت.

تمام افراد در زندگی روزمره خود، با موجی از اطلاعات دریافتی روبرو هستند و برای حل مشکلات برنامه ریزی می کنند.

تعدد یافتن تعداد مسائل پیش رو سبب از دست رفتن توانایی فرد برای تمرکز بر هر مساله می شود و تمرکز وی بر مشکلات پیش رو را سخت می کند.

عوامل بروز پریشانی ذهنی

افزایش تمرکز ذهنی

این در حالی است که با تعدد یافت مسائل، افزایش تمرکز ذهنی برای حل مسائل مورد نیاز است.

تا شخص بتواند برهه های بحرانی زندگی را پشت سر بگذارد.

برای حل این مشکل بایست در ابتدا به ریشه یابی علت بروز آن پرداخت.

چنان چه در ابتدای بحث گفته شد، عوامل بروز پریشانی ذهنی یا درونی هستند و یا بیرونی.

لذا در مرحله اول ضرورت دارد شخص به این نکته توجه کند .

که علت ناتوانی وی برای تمرکز بر مسائل ویژگی های شخصیتی وی هستند یا عوامل بیرونی.

پس از این که تشخیص شخص از این مساله حاصل شد، بایست به روش غلبه بر آن فکر کند.

در صورتی که ریشه های پریشانی ذهنی در ویژگی های شخصیتی فرد نهفته باشد.

موثرترین راهکار برای مقابله با آن آموزش شخص برای جایگزینی ویژگی های مطلوب شخصیتی به جای ویژگی های نامطلوب است.

توانایی تصمیم گیری اختیاری

گام اول در این مرحله این است که شخص به این باور برسد که توانایی تصمیم گیری اختیاری را دارد و می تواند خود را تغییر دهد.

شخص بایست به این باور برسد که محکوم به یک سرنوشت محتوم نیست، بلکه تصمیمات اوست که سرنوشت او را می سازد.

در صورتی که پریشانی ذهنی فرد ناشی از عوامل بیرونی باشد، بایست با در نظر گرفتن محدودیت های مختلف موجود .

برای حل مشکل، ابتدا فرد به این مساله فکر کند که آیا مشکل پیش آمده برای او قابل حل است.

در صورتی که مساله مورد نظر قابل حل باشد باید برای حل آن به صورت مرحله ای برنامه ریزی کند.

 • هدف اصلی خود که حل آن مساله است را به اهداف کوچکتر تقسیم کند.
 • و راه حل هر یک از این مسائل فرعی را زمان بندی کند و برای رسیدن به آنها تلاش کند.
 • اما در صورتی که مساله مورد نظر قابل حل نباشد فرد باید سعی کند با آن کنار بیاید.

آثار پریشانی ذهنی

باید به این مساله فکر کند که برای کاهش آثار منفی جانبی چه کار می توان کرد.

و سعی کند این آثار منفی جانبی را به حداقل رساند.

برای مثال همین که ذهن درگیر مساله ای باشد که راه حلی برای آن وجود ندارد .

 • می تواند باعث آشفتگی ذهنی و سلب آرامش از فرد شود.
 • باید شخص بیاموزد که تمام حوادث در کنترل او نیستند .
 • و در مواقعی که نمی توان یک مساله بیرونی را حل کرد باید با تقویت قوای روانی آن را بپذیرد.
 • در این زمینه یکی از نویسندگان بزرگ در جایی نوشته است:
 • در جوانی بسیار باهوش بودم و فکر می کردم می توانم تمام جهان را تغییر دهم.
 • اکنون که پیر هستم و آگاهی من بیشتر شده است.
 • دریافته ام که تنها چیزی که می توانم آن را تغییر دهم خودم هستم.

حل تمام مسائل در رسیدن به این نوع از آگاهی است.

البته این به معنای نفی تلاش برای تغییر شرایط در عالم بیرون نیست.

بلکه به معنای درک محدودیت توان انسان برای انجام کارهاست.

بدین معنی که شخص باید توان محدود خود را سهمیه بندی کند .

و بر روی مواردی سرمایه گذاری کند که امکان نتیجه بخشی آنها بیشتر است.

شماره های تماس 01

راهکارهای عملی در پریشانی ذهنی

درک این مساله نکته اصلی است اما برای این که انسان درگیر در روزمرگی مدرن بتواند.

خود را از این زمینه آشفته رها سازد و آرامش خود را بازیابد نیاز به راهکارهای عملی وجود دارد.

تعداد زیادی از راهکارهای ساده اما موثر  توسط متخصصین در این حوزه ارائه شده است.

که بیشتر بر رفع عوامل درونی ایجاد پریشانی و آشفتگی تکیه کرده اند مشاوره ازدواج آنلاین.

چرا که با توجه به تعدد عوامل بیرونی ایجاد پریشانی ذهنی در فرد، نمی توان نسخه واحدی برای همه افراد تجویز کرد.

عوامل بیرونی ایجاد پریشانی ذهنی

برای درک این تعدد می توانید در نظر بگیرید که کوچکترین عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی.

خانوادگی، فردی و … می تواند برای یک نفر به عنوان علت اصلی پریشانی ذهنی عمل کنند.

حال این مساله را در نظر بگیرید که هر یک از عوامل یاد شده  است  مرکز مشاوره رسالت.

به نوبه خود دارای تعددی از زیر شاخه ها هستند و این تعدد مسائل بیرونی را به بی شمار می رساند.

 • به هر روی راهکارهایی مانند مراقبه، صحبت کردن در مورد مساله پیش آمده است.
 • انتقال افکار و احساسات از طریق نوشتن بر روی کاغذ، تهیه روگرفت.
 • حافظه (نوشتن لیست کارهای پیش بینی شده بر روی کاغذ.
 • و تغییر مکان انجام فعالیت ها (برای دور ماندن از سر و صدا و آرامش یافتن ذهن و تمرکز بر مسائل.
 • از سوی متخصصین عنوان شده است که بایست در جای خود مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

منبع : مقالات کانون مشاوران ایران

 

امتیاز عوامل بروز پریشانی ذهنی
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)