فوبی حشرات: ترسی بزرگ از موجوداتی کوچک

مسلما همه ما تا حدودی از مواجهه با حشراتی مانند سوسک حمام یا عنکبوت احساس انزجار و چندش داشتیم.

ترس از حشرات در صورتی که شدید، غیرمنطقی و محسوس باشد، فوبی حشرات نام می گیرد.

 ویژگی های افراد مبتلا به فوبی حشرات 

ملاک شدت

شدت ترس در افراد مبتلا به فوبی حشرات افراطی است.

علاوه بر این چنین ترسی در مقابل تهدید یا خطر پیش رو تناسب منطقی و فرهنگی ندارد.

ملاک مدت

افراد مبتلا به فوبی حشرات به صورت مزمن و طولانی، حداقل به مدت ۶ ماه از ترس و اضطراب رنج می برند.

ملاک خودآگاهی

افرادی که با فوبی حشرات دست و پنجه نرم می کنند، خود از غیر معقول بون شدت ترسشان در مقابل یک موجود کوچک و بی آزار آگاهند.

با این همه قادر به کنترل ترس و اضطراب خویش نیستند.

اضطراب هنگام مواجهه

افزایش ضربان قلب و فشار خون، لرزش اندام، احساس درد در قفسه سینه و تنگی نفس از جمله نشانه هایی است که فرد مبتلا به فوبی حشرات هنگام مواجهه با موضوع فوبیک تجربه می کند.

اجتناب از موضوع فوبیک

فرد مبتلا به فوبی حشرات، همواره تلاش می کند تا خود را از مواجهه با موضوع ترس خود یعنی حشرات، در امان نگه دارد.

برای این منظور، او ممکن است دردسرهای زیادی را به جان بخرد.

اختلال در عملکرد

مبتلایان به اختلال فوبی حشرات به دلیل ترس شدید و محسوس شان نسبت به حشرات، در زمینه های مختلف زندگی از جمع کار، تحصیل یا روابط دچار ناتوانی و اختلال در عملکرد می شوند.

سوال از روانشناس

علت بروز فوبی حشرات چیست؟

اختلال فوبی حشرات به طور کلی هم شامل افرادی می شود که از تاریخ شروع فوبی خود آگاهند و هم افرادی را در بر می گیرد که نسبت به علت فوبی خود بی خبرند.

عده ای ممکن است به یک خاطره تلخ یا ترسناک از مواجهه ناگهانی با حشرات به عنوان شروع این اختلال یاد کنند و دیگران خود را این گونه توصیف کنند: “نمی دونم واقعا علت ترس شدیدم از سوسک چیه ولی اینو می دونم که از وقتی که خودم شناختم با این مشکل درگیر بودم”

دیدگاه های مختلف روانشناسی به بررسی ریشه و علت فوبی حشرات پرداخته اند.

از جمله دلایل مطرح شده می توان به موارد زیر اشاره نمود.

دیدگاه روان کاوی

طبق دیدگاه روان کاوی که فروید سردمدار آن بود، فوبیا در واقع نوعی دفاع نمادین در مقابل اضطراب و تمایلاتی است که سرکوب شده و اجازه بروز ندارد.

در واقع فروید معتقد بود که وظیفه ی فوبی این است که فرد در مقابل رویارویی مستقیم با مشکلات واقعی اش اجتناب کند.

به عنوان مثال روان کاوران فوبی شدیدی که یک پسربچه نسبت به اسب تجربه می کرد را نوعی ترس نمادین نسبت به پدر پرخاشگرش تفسیر می کردند.

دیدگاه شرطی سازی

بر این اساس ریشه فوبیا به یک تجربه تلخ و ترسناک بر می گردد که همواره با دیدن همان محرک و با تداعی احساسات، فرد دستخوش ترس و اضطرابی می شود که در گذشته تجربه کرده.

نظریه تکامل

ما معمولا نسبت به حشراتی مانند عنکبوت دچار فوبی می شویم تا یک پروانه یا کفش دوزک زیبا.

بر اساس دیدگاه تکامل گرایی انسان دارای یک استعداد و آمادگی ذاتی برای ترس و اجتناب از به موضوعاتی است که برای اجدادمان نیز خطرناک بوده.

فوبی حشرات