قرار های ضروری در زندگی مشترک

ده قرار های ضروری در زندگی مشترک

ده قرار های ضروری در زندگی مشترک که زندگی شما را نجات داده و آسیب ها و چالش های رابطه را کم می کند.

قرارداد ضروری برای به دست آوردن زندگی مشترک موفق

۱٫بازگو کردن امیدها، آرمان ها و خواسته ها: 

این قرارداد به زوج ها کمک می کنند تا به خواسته ها آرمان های  یکدیگر نگاهی بیندازید و توجه کنند کدام یک از آنها منطقی تر می باشد و در نتیجه بتوانند در راهی حرکت کنند که هر دو از آن احساس راضی بودن داشته باشند.

۲٫قبول کردن فرق ها: 

هدف از این قرار پیدا کردن فرصتی می باشد تا زوجین پیگیری کنند که به چه صورت می توانند از مهارت های یکدیگر استفاده کنند و به چه صورت می توانند  در زمینه‌هایی که با همدیگر تفاوت دارند مکمل یکدیگر شوند.

۳٫رابطه و پیوستگی:

این قرار به زوج ها کمک می کنند که از راه بازگو کردن احساسات با یکدیگر و گفت و گو کردن در مورد شیوه‌های گفت و گوی خانوادگی با هم پیوند ایجاد می کنند و اجازه ندهند با گذشت زمان فاصله بین آنها افزایش یابد و از لحاظ عاطفی از یکدیگر دور شوند.

۴٫برطرف کردن مشکلات از طریق یک زوج:

این قرار برای کمک کردن به زوج ها مطرح می باشد تا متعهد شود که شیوه های برطرف کردن صادقانه مشکلات را از راه کار کردن بر روی آنها یاد بگیرند و برای داشتن زندگی مشترک موفق مشکلاتشان را با یکدیگر برطرف کنند.

۵٫کنترل کردن مالی:

در این قرارداد باید در موردخواسته های خود با یکدیگر گفتگو کنند و توجه داشته باشند که به چه صورت می توانند مسئله های مالی را در وقت ازدواج مدیریت کرده و موقعیت درآمده زوجین به نفع هزینه های زندگی مورد بررسی قرار بگیرد. در حقیقت با کنترل کردن مالی و اطمینان به هم نباید اجازه دهند مسئله های مالی زمینه ی اختلافات زناشویی را فراهم سازد.

۶٫رها کردن و پیوستن:

این قرار به زوج ها کمک می کنند تا خانواده های خود،  خواسته های شان برای ارتباط با خانواده و دوستانشان در آینده و چگونگی به وجود آوردن دوستی میان خودشان را بعد از ازدواج بهتر متوجه می شود.

مهارت رها کردن با منطق وابستگی به خانواده و کنترل کردن ارتباط با خانواده زوجین و دوستان و اطرافیان در برقرار کردن یک زندگی مشترک موفق موثر می باشد.

۷٫محترم دانستن عشق و صمیمیت: 

این قرار به زوجین کمک می کنند تا تعیین شود که عشق و محبت برای آنها چه معنایی پیدا می کند، زمان آن را دارند تا در مورد حقیقت های زندگی همراه با محبت و چگونگی مطابقت  نشانه ها و خواسته‌های متعدد خود گفت و گو کنند.

زوجین باید شیوه های را یاد بگیرند که بتوانند پس از به وجود آمدن آن اشتیاق و عشق اولیه ، دوستی عمیق و صمیمی بودن عاطفی خود را مخفی کرده و عشقی دائم  در زندگی مشترک خود تجربه خواهند کرد.

۸٫آگاهی داشتند نسبت به نقش دو طرف و برنامه ریختن برای خانواده:

در این قرار زوجین به صورت اختیاری درباره ی خواسته های شان در مورد نقشه های شان در زندگی مشترک و درباره خواسته های شان در مورد برنامه ریزی برای خانواده گفت و گو می کنند. در حقیقت زن و مرد باید

قبل از ازدواج درباره ی نقش و مسئولیت خود به موافقت برساند.

۹٫به وجود آمدن صمیمی شدن معنوی: 

در این قرارداد باید بازگو کنند که به عنوان یک همسر چه جایگاهی دارند و به چه صورت می توانند در رشد معنویات با همدیگر همکاری داشته باشند. آنان باید به شیوه های به وجود آمدن صمیمی و معنوی باندیشند و  آن را مورد اهمیت قرار دهند.

۱۰٫داشتن ازدواج با هدف:

قرار بزرگ کمک می‌کنند تا مطلوب ترین راه زندگی را برای خود انتخاب کنند و آنها را راهنمایی می‌کنند تا هدف های زندگی مشترک شان را مشخص نمایند و به آنها کمک می کنند تا علاقه ها و آرمان های خود را برای زندگی مشترک موفق به حقیقت برسانند.

مقاله های بیشتر در رابطه با این موضوع را در سایت مشاوره قبل ازدواج ببینید.

منبع: سایت مشاوره ازدواج