مادرم به پدرم خیانت می کند

مادرم به پدرم خیانت می کند

 • یکی از تفکراتی که بعد از متوجه شدن خیانت امکان دارد .
 • ذهن  افراد را به خود مشغول کنند.
 • این می باشد که « فکر کرده است که من احمق می باشم.
 • و به دروغ گفتن به من پرداخته است».

مادرم به پدرم خیانت می کند

برخورد با خیانت مادرم

«بهش نشان خواهم  داد که  احمق چه کسی می باشد؟».

این گونه تفکرات می‌تواند به طیف گسترده از برخوردهای نابهنجار .

و بدون منطق منجر شود.

 • اما می توان با یادداشت کردن و مرور کردن آن بعد از مدتی.
 • احساس و هیجان ها قابل تحمل تر شود.

کاهش خشم در برخورد با خیانت

هنگامی که خشم در ارتباط با این مسئله کم شود .

می‌توان آن را با تفکراتی دیگر مثل:

 • «احتمالاً به این امید داشته است که من این مسئله را نمی فهمم».
 • یا « حتی اگر چنین تفکری داشته من باهوش تر از این حرف ها می باشم» .
 • یا هر تفکر منطقی دیگری را می توان با آن جایگزین کرد.

وقتی که بعد از متوجه شدن این مسئله به فکر این می باشید .

مطالب و مقالات سایت “مشاوره ازدواج” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

در این رابطه بخوانید :

۱۰ علامت خیانت در مردان

علامت خیانت در زنان

نقش صبر در برخورد با خیانت 

که در من اشکالی وجود داشته  که او کافی ندانسته است.

می توان با مکث کردن و داشتن صبر کمی متوجه این موضوع شد .

 • «اگرچه این احتمال دارد که در من مشکلی باشد .
 • قطعاً این موضوع تقصیر من نمی باشد» .
 • «  من این را می دانم که چیزی برای او کم نذاشته ام.
 • پس قطعاً مشکل از طرف من نمی باشد» .
 • کلمات مطلوب تر و آرامبخش تری هم موجود می باشد.

مشغول کردن ذهن در خیانت مادر

پرداختن به نوشتن و مرور کردن هر آن چیزی که امکان دارد.

در آن لحظه  به مشغول کردن ذهن شما بپردازد فایده دیگری هم دارد  .

به طور مثال:

 • در مورد خودتان و کاستی ها و همینطور مشکلات خود نکات زیادی را یاد می‌گیرید. 

پرداختن به مرور کردن  در مورد تفکرات و همینطور یادداشت ها به جای سر و کله زدن .

جایگزین مطلوب و همینطور دارای منطقی می باشد.

با این کار می‌توانید احساس بهتر را پیدا کنید.

و راحت تر با این موضوع به کنار آمدن بپردازید.


در ادامه بخوانید :

 

 

 

منبع:ساینس دیلی