مرکز مشاوره خانواده اتوبان امام علی

مرکز مشاوره خانواده اتوبان امام علی

 • بیشتر اوقات همسران بدون توجه کردن به حضور داشتن کودکان .
 • به جر و بحث کردن با یکدیگر می‌پردازند.

و فکر می کنند که کودک در سن های به خصوص به درک کردن آن چیزی که میان والدین رخ می دهد قادر نمی باشند.

 بررسی اختلافات خانواده در مرکز مشاوره امام علی

 • اختلافات زناشویی را یک امر پیش پا افتاده تصور می کنند.
 • ولی  تفاوتی ندارد که اختلافات زناشویی کمرنگ و یا عمیق باشد.
 • تاثیر های پر ضرری را در راه رشد کردن کودکان بر جای خواهد گذاشت .
 • و در آینده دچار اختلالات رفتاری خواهند شد.

آموزش های مرکز مشاوره اتوبان امام علی

کودکان به یک شرایط عاطفی و پر از نشاط احتیاج دارند.

که بتوانند در یک راه معمولی و در ابعاد های متفاوت به رشد طبیعی برسند.

پس از والدین این انتظار می رود که هنگامی که زن و مرد  به داشتن فرزند تصمیم می‌گیرند.

باید محیط سالمی را برای رشد کردن فرزندان خود ایجاد کنند.

و همینطور مهارت به وجود آوردن یک محیط معمولی را برای رشد کردن معمولی فرزندان فراهم کنند.

مطالب و مقالات سایت “مشاوره ازدواج” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

مرکز مشاوره خانواده اتوبان امام علی

وظیفه والدین در تربیت کودکان

در حقیقت وظیفه پر اهمیت والدین ایجاد کردن یک محیط مطلوب برای تربیت کردن کودکان می باشد.

اختلاف های زناشویی یکی از عوامل پر اهمیتی می‌باشد.

که در رشد معمولی فرزندان اختلال به وجود می آورد.

و در شرایط هایی که چنین اختلاف هایی میان والدین موجود می باشد .

نمی‌توان این را انتظار داشت که فرزندان دارای یک رشد معمولی شوند.

به دلیل اینکه در اینگونه موقعیت ها حس  بی اطمینانی و همینطور بی اعتمادی ایجاد می شود .

و  با شرایط خشونت آمیز که باعث می شود به انسان صدمه برساند.

مرکز مشاوره کودک اتوبان امام علی

 • برای رشد کردن کودک مطلوب نمی باشد و در تربیت آنها  مشکل ایجاد خواهد کرد. 
 • هر صدای بلندی که در فضای خانه به گوش می رسد.
 • بر روی ذهن کودک اثر منفی خواهد گذاشت .

 • و در برابر رشد معمولی مانع خواهد شد.
 • از اختلاف های زناشویی با توجه به مقدار شدت و دوام شان.
 • هر کدام تاثیرهای منفی بر روی فرزندان خواهد گذاشت.
 • میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مشاوره ازدواج مراجعه کنید

دیگر مراکز مشاوره خانواده تهران

 

 

منبع:سامانه پرسش و پاسخ مشاور