مشاوره خانوادگی آنلاین

مشاوره خانوادگی آنلاین:خانواده یکی از نظام‌های اجتماعی می‌باشد که چه در جهت فرهنگ جامعه ایرانی .

و چه در مذهب اسلامی ما از جایگاه بسیار پر اهمیتی برخوردار می باشد.

خانواده گروهی از اشخاص می‌باشند که به واسطه پیوند ازدواج و در مرحله های بعدی پیوند خونی.

و همینطور که در کنار هم جمع شده اند و از رویکردهای نظامی خانواده می توان به نظام بخشیدن.

به برخوردهای جنسی و همینطور مراقبت کردن از کودکان و سالمندان در ایجاد کردن امنیت اقتصادی اشاره داشت.

و برخی اوقات امکان دارد که به خاطر مشکلات خانواده از یکدیگر بپاشند که علت این امر طلاق در خانواده امکان دارد.

موجب سست شدن ارزش ها و همینطور ارتقا پیدا کردن سطح انتظارات و توقعات صنعتی شدن زندگی ها صورت گیرد.

مشاوره خانوادگی آنلاین

مشاوره خوب خانوادگی آنلاین

از ویژگیهای یک خانواده سالم می‌توان به عوامل دارا بودن منبع قدرت .

و همینطور هدایت و دارا بودن قوانین و مقررات پایدار ، دارا بودن شیوه های کودک پروری .

دارای اثر،  دارابودن برخوردهای تربیتی نامتناقض،  دارا بودن پیوند و ارتباط سالم .

و همینطور دارا بودن هدف و انعطاف پذیری در موقعیت بحرانی اشاره کرد.

خانواده از لحاظ نگاه سیستمی باید دارای خصوصیات زیر باشد:

 •   داشتن تحولات فراوان در اجزا و همینطور عناصر آن همیشه در حفظ کردن تعادل خود فعال می باشد.
 •  برای پیدا کردن بقا و استمرار خود به طور دائم خود را در روبرو شدن با تحولات خواهد دانست.
 •   ارتباط متقابل برخوردی و وابستگی بین اعضای آن موجود می باشد.
 •   تعامل و جوابگویی به انتظار های اشخاص خانواده و سرمشق های مشخصی که در خانواده موجود می باشد.
 •   فرزندان در رویکرد رشد کردن و تکامل خود و همینطور در اعتقادات و جنس مخالف و سیاست و غیره از خانواده الگوگیری کند.

مطالب و مقالات سایت “مشاوره ازدواج” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

 هدف از مشاوره خانواده

 • در جلسه های مشاوره خانواده ، خانواده‌ها را به عنوان یک سیستم و با رویکرد سیستمی مورد ارزیابی قرار می دهند.
 • در این جلسه مشاور برای تبادل آگاهی در مورد عقیده ها و همینطور برخورد ها و احساسها و تعاملات بین اعضای خانواده.
 • سوال هایی خواهند داشت و در قدم بعدی هدف از مشاوره خانواده کمک کردن به خانواده و مشاور جهت کشف کردن.
 • و تحولات اطلاعات می‌باشد و مشاور از سه جنبه ی شناخت و همینطور احساس و برخورد و رجوع کردن خود را آنالیز می داند.
 • به دلیل اینکه این سه مورد می‌تواند زمینه تحولات را ایجاد کند.

هدف مشاوره  آنلاین

یکی از هدف هایی که مشاور دنبال خواهد کرد این مسئله می باشد که خانواده ها یاری دهد تا مهارت های این  را دارا باشند.

که بتوانند چند مشکل را در عوض یک مشکل برطرف کنند و این مسئله مستلزم توانایی های بسیار فراوانی می باشد .

تاثیر گذاری یک شخص بر روی بقیه اشخاص خانواده مورد ارزیابی قرار داده شود و در یک فردی مسئله می باشد.

که در به وجود آمدن مهارتها برای برطرف کردن مشکلات در خانواده و مشاور بر آن تأکید خواهد داشت.

 •  درک تعاملی و کشاندن آنها به ارتباط بازی می باشد که در آن مشخص می شود هر شخصی برخوردها .
 • و همینطور عقیده ها و احساسات دیگری را به چه صورت درک خواهد کرد و این که اشخاص می‌توانند.
 • به شکل با معنی درک های شان را با یکدیگر به در میان گذاشتن بپردازند.

روش دیگر اینکه  اشخاص برای این که بیشتر از تفکرات انعکاسی خود اطلاعات کسب کند مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

 نقش مشاور خانوادگی 

سوال کردن:

 • رجوع کننده هنگامی که نزد مشاوره روانشناسی می رود .
 • که به خاطر بسیاری از مسئله‌هایی احساس احتیاج کرده  است.
 • و معمولا پاسخ بیشتر سوال‌های او را مشاوره خواهد داد .
 • که در این زمان مشاور با بازگو کردن سوال های خود تلاش می کند .
 • تا با طرز فکر و همینطور احساس و برخورد رجوع کننده به آشنایی برسد.
 • که این پرسش ها می تواند شرایط خانوادگی رجوع کننده را برای مشاور معین کند.
 • پرسش هایی که مشاور مطرح می‌کند باید به صورت حساب شده و در چارچوب به خصوصی صورت گیرد.

همدلی کردن:

 •  همدلی ابزاری می باشد برای درک کردن و انعکاس احساس به دلیل این که هنگامی که رجوع کننده.
 • احساس این را داشته باشد که در حضور یک شنونده پذیرا مورد قبول واقع شده احساس ایمنی و قدرت خواهد کرد.

قبول کردن خانواده به عنوان یک کلیت:

 • یک مشاور خانواده  به صورت فردی صورت نمی‌گیرد.
 • بلکه در کلیت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

نبود دلبستگی تعدادی از اعضای خانواده:

 •   مشاهده شده که رجوع کننده به دلیل اینکه خود را در ضعف مشاهده می‌کند.
 • مشاوره را تکیه گاهی برای خود می‌داند و گاهی به او دلبستگی عاطفی پیدا خواهد کرد.

حفظ کردن شرایط غیر قضاوت در تعامل خانواده و عدم تفسیر کردن و تعبیر.

و حفظ کردن کنجکاوی اعضای خانواده در رابطه با خودشان برای کم کردن آگاهی های جدید.

مشاوره خانوادگی آنلاین1

مزیت معالجه آنلاین 

گاهی اوقات برای گرفتن نتیجه مناسب از جلسه های مشاوره خانواده رجوع کننده نیز مورد احتیاج می باشد.

رویارویی میان اعضای خانواده:

 • یکی از وظیفه های مشاور آسان تر کردن تعاملات میان اعضای خانواده رجوع کننده می باشد.
 • که در اینصورت نمودی از مهارتهای مشاوره می باشد.

رویارویی میان هر یک از اعضای خانواده و همین‌طور مشاور:

 • عبارت است از همدردی کردن و همدلی و صادق بودن.
 • با هر شخص از خانواده با روش‌های متعدد بستگی به شخصیت.
 • و همین‌طور سن و نقش شخص در خانواده دارا می باشد.

شرکت کردن هر کدام از اعضای خانواده و مشاور در روند مشاوره:

 • این مرحله یکی از دشوارترین مرحله های مشاوره می باشد که در آن امکان دارد.
 • که سوال های فراوانی در ذهن مشاور به وجود آید و به طور معمول شروع تحولات.
 • و به وجود آمدن اتحاد میان کمک کننده و کمک پذیرنده هنگامی می باشد .
 • که رویارویی با خودش و سوالهایی می باشد که از خودش خواهد پرسید.

مقاله های بیشتر در رابطه با این موضوع را در سایت مشاوره قبل ازدواج ببینید

 • برای مشاوره آنلاین و تلفنی میتوانید با متخصصین کانون مشاوران ایران تماس حاصل فرمایید .

۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲