مشاوره در ازدواج

مشاوره در ازدواج:نهاد خانواده یکی از نهادهای پر اهمیت اجتماعی محسوب می‌شود.

که با ازدواج کردن شکل خواهد گرفت

اهمیت مشاوره ازدواج

از آموزش و مشاوره در مرحله های قبل و بعد از ازدواج .

می‌توانند دارای تاثیر و مفید واقع شود.

  • آموزش در مرحله های متفاوت ازدواج می‌توانند از آمار ازدواج های ناموفق را کاهش دهد.
  • و همین طور طلاق، آزار دادن کودک، خشونت های خانوادگی همسر آزاری و غیره را کم کند.

مشاوره در ازدواج1

یکی از علت های اختلال و طلاق در بین خانواده‌ها که در دادگاه ها قابل مشاهده می باشد .

این می باشد که زوجین بدون شناخت از همدیگر و مشاوره داخل زندگی مشترک می شوند.

و این امر کاملاً غلط محسوب می شود.

هم کُف بودن از پیشنهادهای دین اسلام برای انتخاب کردن همسر می باشد.

زندگی پایدار با مشاوره ازدواج

در آخر یکی از شیوه ها برای ضمانت پایدار بودن زندگی در چند جلسه مشاوره و همینطور آزمون های شخصیتی می باشد.

به صورت کلی ازدواج یکی از پر اهمیت ترین پیامد در زندگی هر شخصی محسوب می شود .

و توجه کردن به آن دارای اهمیت می باشد.

  • ارزش قائل شدن برای ازدواج.
  • تشکیل دادن خانواده.
  • موثر بودن آن در ادامه و محکم بودن خانواده.
  • تربیت کردن فرزندان .
  • دارا بودن زندگی سالم همراه با خوشبختی.

این موارد دارای اهمیت می باشد تا دختران و پسران موقع ازدواج کردن از خدمت های مشاوره ها استفاده کنند.

و از این راه با هدف ها،  وظیفه ها و حقوق یکدیگر به خوبی به آشنایی برسند.

وظیفه مشاور در مشاوره ازدواج

در مشاوره ازدواج، مشاور جلسه‌هایی را به طور انفرادی و زوجی، هر یک از طرفین را مورد مشاوره قرار می‌دهد .

  • در مراکز مشاوره ها آزمون هایی را به طور کتبی از زوجین می گیرند .

که  احتمال موفق شدن ازدواج مورد ارزیابی قرار می دهند.البته این به این معنی نیست که این آزمون ها به صورت شناخت  شخصیت طرفین به کار می رود .

به طور مثال در نظر بگیرید از راه این آزمون ها شخصیت درونگرا می باشید .

که به کناره‌گیری تنهایی و خلوت تمایل دارید طرف مقابل شما یک شخصی برو نگران می‌باشد .

و علاقه دارد که در جمع باشد و به مهمانی های متعددی برود.

قطعا  این دو شخص در ارتباط با یکدیگر در زندگی به مشکلاتی بر می خورد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مشاوره ازدواج رجوع کنید

منبع: کودک و نوجوان