مشاوره طلاق

مشاوره طلاق:

  • تمام زوجهایی که از یکدیگر طلاق گرفته اند در مشاوره بعد از طلاق برای گذراندن بحران طلاق .
  • و رسیدن به اداره کردن استرس خود و به دست آوردن آرامش به مشاوره طلاق احتیاج دارند.

مشاوره طلاق

مرکز مشاوره طلاق

مرکز های مشاوره با دارا بودن مشاوران با تجربه در زمینه مشاوره طلاق،تواناییهای ضروری را به زوج‌ها یاد می‌دهند .

تا علاوه بر آگاه بودن همسران در رابطه با پیامدهای طلاق توانایی‌هایی را آموزش ببینند .

که خود را نسبت به گذشته فعال‌تر کنند و زمان خود را با فعالیت های ساده پر کنند.

هدف اولیه در مشاوره طلاق

در مشاوره طلاق هدف اولیه کم شدن تنش و همینطور کم شدن استرس‌های پیامدهای طلاق می باشد.

  • در مشاوره طلاق می توان با آموزش دیدن توانایی‌های زندگی .
  • و برخوردی در برابر مبارزه با استرس طلاق توانمند تر و با اطلاعات تر شد. 

تفکرات و عقیده های منفی و بدون منطق  به خاطر رویدادهای استرس زا  طلاق فعال تر خواهد شد.

چگونه همسرم را از طلاق منصرف کنم؟

افسردگی و استرس در طلاق

افسرده شدن و استرس به عنوان علائم خلقی استرس در رجوع کننده است.

برای مشاوره بعد از طلاق موجب بیشتر شدن تفکرات و عقیده‌ای منفی خواهد شد.

  • با آموزش دیدن توانایی‌های شناختی و برخوردی در مشاوره طلاق.
  • شخص می‌تواند تفکرات ، عقیده ها و از هیجان های منفی بپرهیزد.

اگر این تفکرات و عقیده ها باقی بمانند موجب بیشتر شدن پریشانی اشخاص خواهد شد.

  •  آموزش دیدن توانایی های زندگی، اختلالات روانپزشکی از جمله هدف‌هایی می‌باشند .
  • که در مشاوره  طلاق مورد ارزیابی قرار می گیرد.

مشاوره طلاق1

مرحله های مشاور طلاق 

در مشاوره بعد از طلاق در قدم اول شیوه‌های درمانی،  دلیل طلاق و پیامدهای طلاق مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

در جلسه‌های اول مشاوره طلاق تصمیم گرفتند برای ادامه دادن به زندگی یا جدایی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

مرحله های بعدی مشاوره طلاق:

  • تواناییهای مبارزه با  ناراحتی به خاطر طلاق.
  • آماده کردن شخص برای مواجه شدن با پیامدهای طلاق آموزش می دهند. 

طلاق و مشکلات جنسی

مشکلات جنسی یکی از پر اهمیت ترین عامل موثر در رابطه با طلاق می‌باشد.

این مسئله در مشاوره قبل از طلاق هم باید مورد ارزیابی قرار بگیرد .

به خاطر اینکه در نقش های نامطلوب برخوردی و مشکلات شخصیتی فرد امکان دارد که:

در مرحله های قبل از طلاق آغاز شده و همچنان در شخص موجود باشد.

برای دیدن مقاله های بیشتر در رابطه با این موضوع به مرکز مشاوره ازدواج رجوع کنید

منبع:تریبون آزاد