مشاوره پیش از ازدواج به چه صورت است؟

آیا می خواهید با فرآیند این نوع مشاوره روانشناسی آشنا شوید؟

آیا مشاور می تواند به کمک کند تا بفهمیم برای هم مناسب هستیم یا نه؟

برای پاسخ به این سوالات ویدیو بالا را مشاهده کنید.

روانشناس بالینی سرکارخانم بدری