آیا مشاوره پیش از ازدواج نیاز است؟ آیا می توان فهمید که همسر مناسب را درست انتخاب کرده ایم یا نه؟ عشق واقعی خود را یافته ایم یا نه؟

مشورت ادراک و هوشیاری دهد                عقل ها را عقل ها یاری دهد

مشاوره پیش از ازدواج

خیلی ها در ازدواج عشق را ملاک قرار داده و دوست دارند با کسی ازدواج کنند که خود با او آشنا شده و عشق را با او تجربه کرده باشند.

عده ای نیز ملاک ازدواج خود در حطیه های مختلف از جمله ظاهری، اقتصادی و مذهبی تعیین کرده و حتی انتخاب گزینه مناسب توسط واسطه یا دیگران را مناسب می دانند.

این افراد به عشق در جریان زندگی و بعد از ازدواج تمایل دارند.

اما چه در گروه اول باشیم و چه درسته دوم، مشاوره پیش از ازدواج لازم و ضروریست.

اینکه قسمت و سرنوشت هر کس مشخص شده و بخت تعیین کننده است یا ازدواج مانند هندوانه ی سر بسته است همه این ها می تواند به ترس فرد از مسئولیت پذیری نسبت به انتخاب درست یا غلط خود ریشه دارد.

ازدواج به عنوان مهمترین و سرنوشت ساز ترین تصمیم زندگی افراد با ترس و نگرانی طبیعی همراه است که راهنمایی و مشورت گرفتن از یک مشاور متخصص در کاهش این استرس تعیین کننده است.

همان طور که برای گرفتن گواهی نامه رانندگی چهار مرحله ی:

  1. سنجش بینایی،
  2. آموزش،
  3. آزمون تئوری رانندگی
  4. آزمون عملی مهارت رانندگی

اجرا می گردد.

ازدواج نیز نیاز به:

  1. بررسی آمادگی ذهنی و بلوغ فکری عاطفی لازم،
  2. آموزش و بررسی مهارت های زندگی،
  3. خودشناسی و شناخت طرف مقابل دارد.

بنابراین مشاوره پیش از ازدواج در اتخاذ تصمیم مناسب برای ازدواج و پیش گیری از مشکلات احتمالی بسیار کمک کننده است.

تست ازدواج روانشناسی1

مشاوره پیش از ازدواج چیست و چه فرایندی دارد؟

مشاوره پیش ازدواج که از نام آن پیداست، نقش پر رنگی در مراحل همسرگزینی بخصوص در پیش از ازدواج دارد نه بعد از ازدواج.

نکته جالب در جریان مشاوره پیش از ازدواج موارد زیادی از مراجعات در زمان نامناسب بخصوص بعد از تصمیم قطعی دو فرد به ازدواج یا چند روز قبل از برگزاری مراسم ازدواج است.

در جلسه مشاوره پیش از ازدواج که هم به صورت فردی و هم زوجی با حضور دختر و پسر با هم صورت می گیرد، زمان نقش تعیین کننده ای دارد.

مشاور با کمک ابزارهای کتبی و یا مصاحبه به بررسی شخصیت دو طرف، نیازهای اصلی و تعیین کننده و همچنین سنجش آرزوها، توقعات دختر و پسر می پردازد.

بررسی ناهم خوانی های شخصیتی دو طرف و مشکلات احتمالی آینده یکی از مواردی است که در این جلسات به آن پرداخته می شود.

نکته مهم در مشاوره پیش از ازدواج این است که مشاوره به هیج وجه جای افراد تصمیم نمی گیرد.

مشاور صرفا با آگاه ساختن مراجع خود به تصمیم گیری درست کمک می کند.

بنابراین برخلاف تصور کلی که رفتن به مشاوره را به زمان درگیری با مشکلات موکول می کنند، رفتن به مشاوره بیشتر جنبه پیشگیری از مشکلات و زندگی بهینه دارد.

بررسی مسائل و مشکلات شخصیتی از جمله وسواس، پارانوئید یا بدگمانی فرد نیز یکی دیگر از مواردی است که در جلسات مشاوره پیش از ازدواج به آن توجه می شود.

مشاوره پیش از ازدواج نیاز است؟