نوع پوشش همسر

این مسئله که نوع پوشش یک زن برای تصمیم گیری در امر ازدواج چگونه باید باشد مسئله ای است که برای پاسخ دادن به آن نمی توان به از یک ملاک مشخص و معینی استفاده کرد و آن را مد نظر قرار داد.

در واقع ملاک های هر فردی در زمینه ی پوشش ایده آل تا حدودی با دیگران متفاوت است و نوع پوشش هر فردی از موارد مختلفی تاثیر می پذیرد.

 موارد تاثیر گذار بر پوشش

  • خانواده
  • جامعه
  • اعتقادات مذهبی
  • دوستان
  • الگوهای رسانه ای
  • آیین نامه ها
  • قوانین تعیین کننده ی پوشش

دسته بندی کلی موارد تاثیر گذار بر نوع پوشش

اگر بخواهیم به یک دسته بندی کلی برسیم می توانیم بگوییم که نوع پوشش یا حجاب یک بخش بیرونی دارد که چهار چوب عرف و اجتماع را شامل می شود و بخش دیگرش به دیدگاه ها و نظام ارزشی فرد برمیگردد.

در بخشی که به ارزشهای فردی مربوط می شود مسئه ی مهم توافق بین همسران است که لازم است در جلسات خواستگاری و آشنایی مطرح شود.

آراستگی

قبل از بحث در مورد پوشش نیاز است که ابتدا در مورد آراستگی توضیح مختصر داده شود.

آراستگی به معنی تمیز بودن است و اینکه فرد به تمیزی و آراستگی ظاهری خود اهمیت بدهد و سعی کند لباس هایش همیشه مرتب و تمیز باشد.

تقریبا می توان گفت در این مورد یک نظر و توافق جهانی وجود دارد و هیچکس مخالف تمیزی و آراستگی نیست و همه ی افراد از آن تبعیت می کنند.

پوشش

در مورد پوشش، نظرات و عقاید متفاوتی وجود دارد که نیاز است برای تصمیم گیری برای ازدواج به آن توجه ویژه شود.

از آنجا که پوشش هر فرد متاثر از دیدگاه های اعتقادی و فرهنگی افراد است، نیاز است که زن و مرد در این مورد بسیار توجه داشته باشند و دقت کنند که در این زمینه تفاوت فاحشی از نظر دیدگاه نداشته باشند.

گاهی ممکن است فردی تاکید بسیاری بر مسئله ی حجاب داشته باشد و با توجه به دیدگاه مذهبی که دارد تمایل دارد شخصی را که به عنوان همسر انتخاب می کند چادر سر کند و بسیار مقید باشد.

ولی شخص مورد نظرش اینگونه اعتقادی نداشته باشد و بنابراین نوع پوشش این فرد با تصورات ذهنی و درخواست های مرد متفاوت باشد.

در این مورد بهتر است که افراد در انتخاب خودشان دقت کنند و به این امید که می توانند در آینده همسرشان را تغییر دهند تصمیم به ازدواج نگیرند.

  • در واقع دختر و پسرها قبل از ازدواج باید مطمئن شوند که در حوزه ی اعتقادی، اختلاف نظر اساسی با یکدیگر ندارند.

نوع پوشش همسر