نگه داری تناسب اندام

نگه داری تناسب اندام :پژوهشگران می گویند اشخاصی که آرام غذا می خورند سلامتی آنها محفوظ می ماند و کمتر به چاقی و مشکلات آن دچار می شوند.   نگه داری تناسب اندام با آرام غذا خوردن. سرعت غذا خوردن می تواند مشخص کننده خطر در بیماری قلبی ، سکته و دیابت در اشخاص باشد. … ادامه خواندن نگه داری تناسب اندام